Begagnade bilar från Sverige heta utomlands

Försäljningen av begagnade bilar fortsätter att minska. Men den svaga kronan ökar suget hos utländska köpare och antalet begagnade bilar som går på export ökar.

15 maj 2019 08:03

Totalt såldes 295 708 begagnade bilar under första kvartalet, en minskning med 1,5 procent jämfört med första kvartalet i fjol, enligt en sammanställning från bilsäljaren Kvdbil. Men den svaga kronan har gett exporten av begagnade bilar en skjuts. Under första kvartalet ökade exporten av begagnat med sju procent till cirka 24 000 stycken.

Från 2016 kan du se en kraftig ökning, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Under 2018 exporterades totalt över 105 000 begagnade fordon, en ökning med 64 procent jämfört med året före, enligt myndigheten Trafikanalys.

Norge, Nederländerna och Finland hör till de länder som främst köper begagnat från Sverige, enligt Madeleine Fritz.

Utbudet av främst begagnade bensin- och dieseldrivna fordon har minskat, bland annat som en följd av ändrade regler kring beskattning av nya bilar, det så kallade bonus malus-systemet som lett till att bilar inte byts ut i samma utsträckning som tidigare.

Utbudsminskningen driver också upp priserna som stigit med drygt sex procent under första kvartalet.

Det är hett med begagnat men det finns inte så mycket bilar som marknaden efterfrågar, säger Madeleine Fritz.
Fakta: Export av begagnade bilar
PeriodKvartal 1, 2017Kvartal 1, 2018Kvartal 1, 2019
Antal exporterade begagnade bilar14 80622 23123 831
Totala försäljningen av begagnade bilar312 455299 630295 708

Källa: Kvdbil

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT