Barnmorska – en utbildning som ger jobb

Om fem år kommer det att saknas 100 000 personer på arbetsmarknaden med den kompetens som arbetsgivarna söker.

Utbildningar till jobb inom vård, pedagogik, it och teknik är säkra kort, visar en sammanställning från Arbetsförmedlingen.

6 oktober 2019 19:42

För första gången har Arbetsförmedlingen gjort en beräkning som visar hur många personer med efterfrågad kompetens som det kommer att saknas på arbetsmarknaden om fem år. Bristen beräknas bli 100 000 personer och det är hälso- och sjukvård tillsammans med pedagogiska yrken som väntas stå för hälften av den bristen. Om man lägger till yrken inom socialt arbete kommer man upp i två tredjedelar av bristen.

Vårens utbildningar

Den 15 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Arbetsförmedlingens lista över yrken där det väntas finnas brist på folk med högskoleutbildning tar som vanligt upp yrken inom hälso- och sjukvård, som barnmorskor och sjuksköterskor. Där finns också pedagogiska yrken som förskolelärare. Andra yrken på listan finns inom data och it liksom inom tekniskt arbete.

Vi ser knappt några variationer på listan över bristyrken, alltså yrken där vi räknar med att det kommer att vara lättast att få jobb om fem år. Listan ser i stort sett likadan ut nu som för ett år sedan, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, till TT.

Både inom vården och bland förskolelärare är ofta kvinnor i stor majoritet. Barnmorska, ett av de yrken som finns på Arbetsförmedlingens tio i topp-lista, är ett extremt ensidigt kvinnoyrke. I november 2017 var 100 procent av alla barnmorskor kvinnor, enligt Socialstyrelsen.

De senaste månaderna har det synts allt fler tecken på en avmattning i den svenska ekonomin. Och arbetslösheten stiger. I augusti var 350 000 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, mot 342 000 ett år tidigare.

Befolkningen växer

Men befolkningen växer och andelen äldre och yngre ökar också. Därmed drar Arbetsförmedlingen slutsatsen att det kommer att finnas ett stort behov av högskoleutbildade personer inom vården, inom pedagogiskt arbete och inom socialt arbete om fem år.

Där spelar konjunkturen mindre roll. Och det är alltid bra att utbilda sig för att ha bra möjligheter på arbetsmarknaden, säger Ida Karlsson.

Arbetsförmedlingen har också en lista med yrken på högskolenivå där det väntas vara svårare att få jobb om fem år. Där finns till exempel banktjänstemän. Den finansiella sektorn digitaliseras allt mer och arbetstillfällena blir färre. Mediebranschen omdanas och det väntas vara svårt för journalister och fotografer att hitta arbete om fem år.

Jag brukar säga att man alltid ska välja ett yrke som man är intresserad av. Men man ska vara medveten om förutsättningarna, säger Ida Karlsson.
Fakta: Jobbens tio i topp

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om fem år:

Barnmorska

Civilingenjör, ingenjör och tekniker

Förskollärare

Läkare och tandläkare

Läraryrken

Mjukvaru- och systemutvecklare

Psykolog

Sjuksköterska

Socialsekreterare

Systemanalytiker och it-arkitekt

Yrken på högskolenivå där det är svårare att få jobb om fem år:

Banktjänsteman

Chefssekreterare och vd-assistent

Fastighetsmäklare

Finansanalytiker och investeringsrådgivare

Fotograf

Grafisk formgivare

Informatör, kommunikatör och pr-specialist

Journalist

Musiker, sångare och kompositör

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!