Vid det senaste styrelsemötet togs beslutet om att avveckla bolaget, som grundades 2005 och i dagsläget har två personer anställda.

– Pengar måste sparas och det här är det smartaste sättet att göra det på. Nu kan vi även behålla en redaktionell kraft i inlandet vilket är jätteviktigt för oss, säger Bengt Larsson, chefredaktör Piteå-Tidningen och styrelseledamot i Nyheter i Norr.

Planen är att återanställa en av personerna, som får i uppdrag att bevaka och producera material från båda kommunerna. Personen återanställs hos Piteå-Tidningen, men materialet ska även publiceras i Norran.

– Den främsta anledningen till att Nyheter i Norr startades var upphovsrättslagar. I dag har vi ett avtal med Svenska Journalistförbundet vilket gör det möjligt att utbyta artiklar tidningarna emellan. Det var omöjligt tidigare.

Norrans och Piteå-Tidningens redaktioner får dessutom ett utökat ansvar för att täcka upp bevakningen i a-kommunerna. Det har också budgeterats för att ta in vikarier och frilansande skribenter för exempelvis helg- och sportbevakning.

– Ambitionen är att avvecklingen av Nyheter i Norr inte ska påverka nyhetsflödet från de här två orterna. Det är viktigt, vi har en hel del läsare där. Läsarna kommer förhoppningsvis inte att se särskilt stora förändringar, säger Bengt Larsson.