Försvarsberedningen lämnar nu på morgonen sin rapport till försvarsminister Peter Hultqvist (S).

I den föreslås att Sverige får fyra nya förband och en utökad militär verksamhet på en rad orter.

Det för att Sverige ska "kunna möta ett väpnat angrepp på Sverige inklusive krigshandlingar på svenskt territorium".

Osaken är att både det säkerhetspolitiska och militärstrategiska läget för Sverige har försämrats.

Ett av förslagen är att Norrlands dragonregemente K4 i Arvidsjaur återupprättas.

2004 beslutades att lägga ned regementet i Arvidsjaur som då funnits där sedan 1980.

Sedan 2005 utbildas Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, som nu ingår i Norrbottens regemente I19.

Övriga förslag ur försvarsberedningen:

Göteborg får åter ett regemente för den amfibiebataljon som föresås för västkusten.

Två arméregementen för att utbilda territoriella förband. Beredningen konstaterar att Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering.

Utöver det får Kristinehamn/Villingsberg ny artilleriutbildning.

I Uppsala återupprättas Upplands flygflottilj, F16.