Fler regementen och värnpliktiga

Armén ska bestå av fyra brigader, fyra nya regementen behöver inrättas och antalet värnpliktiga utökas till 8 000 från 2024.

Det föreslår försvarsberedningen i sin rapport.

14 maj 2019 08:35

De militära förstärkningarna syftar till att på sikt nå det övergripande målet att Sveriges totalförsvar under tre månader ska kunna klara av att hantera en säkerhetspolitisk kris med krigshandlingar på svenskt territorium.

Försvarsberedningen konstaterar att förslagen innebär en omfattande reform av det svenska försvaret. De bedöms inte kunna vara fullt genomförda förrän i slutet av 2020-talet.

Försvarsberedningen konstaterar också att avsevärda anslagsökningar för det militära försvaret under perioden 2021–2025 är nödvändiga.

Rapporten innehåller flera rekommendationer för att stärka armén, marinen och flyget. Tonvikten ligger dock på armén.

Arméns krigsorganisation ska, enligt rapporten, bestå av tre mekaniserade brigader och en reducerad motoriserad brigad.

Krigsorganisationen ska enligt nuvarande försvarsbeslut bestå av två mekaniserade brigader 2020, men det finns i dag bara en som är samövad. En brigad kan bestå av mellan 3 000 och 4000 soldater.

Fyra brigader är en förutsättning för att skapa handlingsfrihet, skriver försvarsberedningen.

Försvarsberedningen föreslår också en förstärkt mekaniserad bataljon på Gotland. Till det kommer bl.a. jägar-, underrättelse-, säkerhets-, artilleri-, ingenjör-, logistik och luftvärnsförband.

För att klara att utbilda soldater till den nya krigsorganisationen föreslås fyra nya regementen, varav ett i Arvidsjaur och ett i Göteborg.

Därutöver föreslås att Luftstridsskolan i Uppsala ombildas till en flygflottilj och att artilleriutbildning etableras i Kristinehamn/Villingsberg.

Det totala antalet befattningar i krigsorganisationen ökar med förslagen från dagens 60 000 personer till 90 000 inklusive hemvärn och civilanställda.

Det utökade personalbehovet kräver att upp till 8 000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen från 2024, enligt försvarsberedningen

Den vill också att samtliga stridsfordon och stridsvagnar uppgraderas, ytterligare artillerisystem anskaffas, nya moderna luftvärnsrobotsystem tillförs och luftvärnssystem ur materielreserven förbandssätts.

Försvarsberedningen ser också behov av omfattande anskaffning av till exempel lastbilar, vissa specialfordon, lednings- och sambandsmateriel, ammunition och personlig utrustning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT

Ämnen du kan följa