Den blivande regionledningen inledde sina förhandlingar på allvar i måndags, efter att ha fört samtal redan före valet. Förutom Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet deltar även Liberalerna, som enligt den preliminära rösträkningen åker ur regionfullmäktige.

Partierna har gått till val med olika löften om att göra sjukvården mer jämlik och tillgänglig oavsett var i länet man bor. Sedan tidigare är de överens om att investera i MR-kameror till sjukhusen i Kalix och Kiruna. Nu finns även en samsyn kring att Norrbotten behöver fler distriktssköterskor.

– De tjänster som är indragna har inneburit många resor för många patienter. Vi måste ta tag i det ganska fort, i början av nästa år, säger Kenneth Backgård (SJVP).

Dessutom talar mycket för att partierna kommer att tillsätta en utredning för att göra en heltäckande översyn av sjukvårdsorganisationen. Backgård har under lång tid dömt ut det nuvarande upplägget, som han anser skapar ett "stuprörstänkande" där allt för få har grepp om helheten.

SJVP vill att en ny organisation ska vara plattare och att varje verksamhet ska ha större ansvar för sin egen budget.

– Det fungerar bra i äldreomsorgen. Man blir mer mån om sin budget och ser var kostnaderna finns.

Arbetet med att förändra organisationen måste få ta tid, anser Backgård.

– Man kan inte göra det ens första året. Vi måste tillsätta en arbetsgrupp med organisatoriskt kompetent folk som kanske har lite nya idéer och tar in erfarenheter från annat håll.

Även M och C kan tänka sig att förändra organisationen.

– Vi är öppna för att på riktigt göra om och göra rätt. Vi behöver se över stuprören och det behöver vara närmare mellan medarbetare och ledarskap, säger Linda Frohm (M).

– Det har vi drivit under hela mandatperioden, att vi måste få en plattare organisation. Men det är något man måste diskutera med verksamheten, säger Nils-Olov Lindfors (C).

C vill i sin tur förbättra tillgängligheten på mindre orter genom att öppna upp för fler privata vårdgivare. Partiet sneglar mot Norge där läkare kan få öppna egna mottagningar mot att de lovar att bo i närområdet.

– Norge hade till och med en värre situation än vi år 2000, men 2008–2009 hade de löst det. Det gäller att titta på olika modeller, säger Lindfors.

SJVP har föreslagit att 100 av de 300 miljoner som förra året lades på hyrpersonal ska användas till att höja lönerna för den egna personalen.

– Det kommer kanske kosta mer initialt, men ska man få folk att stanna måste vi gå den vägen, säger Backgård.

Varken Frohm eller Lindfors är främmande för det. I den strategiska plan C, M och L lade tillsammans i juni ökar partierna anslaget till sjukvården med just 100 miljoner.

– Men vi kräver också att köerna minskar och att primärvården blir mycket mer tillgänglig. Då är det viktiga att vi får en personalpolitik på plats som gör att personalen trivs och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Att vi lyckas bli en bättre arbetsgivare är överordnat allt, säger Frohm.

Den nya regionledningen tillträder vid årsskiftet, men flera viktiga uppgifter väntar redan under hösten. I november ska finansplanen för 2019–2021 antas, men redan i oktober ska fullmäktige besluta om den strategiska plan som återremitterades vid sammanträdet i juni.

Oktobermötet hålls med den gamla mandatfördelningen, vilket betyder att S, V och MP fortfarande har majoritet och kan få igenom sin strategiska plan. En möjlighet är att de rödgröna kommer överens med den nya ledningen om en gemensam strategisk plan. Kenneth Backgård har varit i kontakt med både S och V för att få till en lösning.

– Vi får komma överens på något sätt, så det blir en smidig övergång för verksamhetens skull, säger han.