Sedan 2014 har två områden i anslutning till Provplats Vidsel (RFN) varit skyddsobjekt och ett av skyddsområden är tillfälligt som Försvarsmakten årligen kan ansöka för prov inom vid behov.

I enstaka fall behövs ett större avstånd och då söker man om ett utvidgat område som Provplats Vidsel fick beviljat i februari av länsstyrelsen i Norrbotten.

Det tillfälliga området var totalt 1511 kvadratkilometer stort och tillståndet som RFN fick gällde mellan 8 oktober till 19 oktober.

Under de dagar som området nyttjas får ingen obehörig vistas i området av säkerhetsskäl.

Men nu står det klart att området inte kommer att användas.

– Ansökan ska göras i väldigt god tid men nu har vi fått information att de inte tänker nyttja området, säger Jörgen Fyhr, handläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Stefan Kriegholm är överstelöjtnant från flygvapnet och provplatschef vid Vidselbasen:

– Våra kunder har fått andra saker som de vill pröva, helt enkelt. Vi behöver inte det här området och så snabbt vi fick reda på det backade vi på behovet. Det är inget mer dramatiskt än så och tyvärr kan jag inte gå in på vilken kund, nationalitet eller vilken system det handlar om, säger han och fortsätter:

– Men vi kommer inte att köra någon verksamhet och inte ha något riskområde där det skulle kunna vara farligt för allmänheten.

Provplats Vidsels ordinarie provområde är precis som tidigare fortfarande ett avstängt skyddsområde.