Allt fler säljer burkar som inte kan pantas

Allt fler affärer säljer plastflaskor och metallburkar för dryck som inte går att panta – trots att det strider mot lagen.

Nu skärper Jordbruksverket kontrollen av butikernas förpackningar.

22 januari 2017 09:35

Under fjolåret kontrollerades drygt 820 butiker runt om i landet. Vid 15 procent av besöken påträffades burkar och flaskor som inte var anslutna till retursystemet.

– Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan, då vi ändå tyckte att sju procent var mycket. Jag är förvånad över resultatet. Det var inget vi förväntat oss och nu kommer vi att utöka kontrollerna ordentligt till 1 200 besök, säger Susanne Görsberg på Jordbruksverket.

De butiker som säljer produkter utanför systemet straffas i regel med miljösanktionsavgifter. Under 100 felaktiga ”enheter” betyder risk att få betala 1 000 kronor i extra avgift. Maxavgiften är 50 000 kronor. Högsta miljösanktionsavgiften för en butik under fjolåret var 20 000 kronor.

– Hittar vi en avvikelse i samma butik inom två år fördubblas avgiften, så det kan bli ganska kännbart, säger Susanne Görsberg.

Enligt Jordbruksverket finns sannolikt flera orsaker till den kraftiga ökningen. En är okunskap om gällande regler som är lagstadgade i miljöbalken, en annan att det kommer både nya aktörer och nya produkter på marknaden.

– Men man kan heller inte utesluta en del medvetet fusk för att undanhålla sig systemet. Det kan tänkas att man köper in billigare produkter och slipper lägga på pantkronan och anslutningsavgiften till retursystemet,

– Risken är att burkar som konsumenten inte får ersättning för i stället hamnar i naturen. Som kund ska man vara uppmärksam på att det man köper verkligen går att panta, säger Susanne Görsberg.

I samband med den stora ökningen av antalet kontrollbesök i år kommer också informationsinsatsen att ökas. Bland annat vill Jordbruksverket få med sig kommunerna i större omfattning.

– Vi har ju ett delat tillsynsansvar och vi känner att det är viktigt att få med dem i det här. Kommunerna har ju en lokalkännedom som vi saknar, säger Susanne Görsberg. (TT)

Pantkontroller 2016 Pantregler

Av Jordbruksverkets statistik framgår bland annat att det gjordes drygt 350 oaviserade kontrollbesök i Stockholm/Södertälje-området. 33 avvikelser från reglerna noterades. Motsvarande siffror för några andra regioner:

Göteborg 80/12, Malmö 32/13, Linköping/Norrköping 39/10, Strömstad 26/10, Uppsala 10/5, Borås 9/4, Västerås 19/9, Gävle 12/8.

Källa: Jordbruksverket

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. Flaskorna och burkarna måste vara märkta med det retursystem de ingår i och med den pant som ges när de lämnas tillbaka.

Reglerna gäller för plastflaskor och metallburkar med drickfärdigt innehåll.

Vad gäller aluminium tar en del butikers pantautomater dock emot även burkar utan pant, eftersom miljövinsten är så stor med att återvinna dessa.

I retursystemet ingår inte drickbara mejeriprodukter, drycker där mer än hälften av innehållet är juice eller växtdelar av grönsaker, frukt eller bär.

Drycker i glasflaska berörs inte heller av det här systemet, men andra regler gäller för dem.

Vissa produkter har också tillfällig dispens eftersom returautomaterna av olika anledningar inte kan hantera förpackningarna.

Källa: Jordbruksverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Urban Tjernberg