Killarna hörs mest i årets julkalender

17 december 2016 09:59

SVT:s julkalender "Selmas saga" får tummen ned i en granskning av företaget Gendertimer, som mätt talfördelningen mellan män/pojkar och kvinnor/flickor i serien.

Trots att "Selmas saga" har en flicka i huvudrollen hörs kvinnor och flickor bara en dryg fjärdedel av programtiden när Gendertimer skärskådar de tolv första avsnitten av julkalendern. Männen och pojkarnas sammanlagda taltid hamnar däremot på 72 procent.

Bättre gick det för Sveriges Radios julkalender "Lyckoborgen", där kvinnor och flickor får 55,5 procent av taltiden, borträknat den manliga presentationsrösten i början av programmet.

Konsultföretaget Gendertimer arbetar med jämställdhet inom näringslivet och har tidigare utvecklat en app för att mäta taltider mellan könen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!