Kultur Regeringen ska utreda en lag som ska underlätta för svenska museer att låna kulturföremål från utlandet, enligt ett pressmeddelande. Anledningen är att det i dag saknas en statlig garanti i Sverige för att inlånade föremål inte kan beslagtas om de till exempel blir föremål för rättsliga processer, vilket finns i flera andra länder.

Detta har flera gånger lett till att utställningar i Sverige fått ställas in eftersom tillräckliga garantier inte har kunnat lämnas.

"För svenska museer är inlån av utländsk konst och kulturföremål en viktig del av verksamheten. Men idag händer det att museer inte kan låna in de föremål de önskar, eftersom Sverige saknar ett regelverk som kan garantera att föremål verkligen lämnas tillbaka", säger kulturminister Amanda Lind (MP) enligt pressmeddelandet.