Betting är normaliserat bland elitidrottare i Sverige

5 april 2022 10:36

Det har skett en normalisering av pengaspel och betting inom elitidrottares vardag. Att spela om pengar har blivit en naturlig del av att se på idrottsevenemang. Det visar en studie från Riksidrottsförbundet.

Att spela om pengar tillhör vardagen. Det är något “man bara gör”. Det är den grundläggande slutsatsen i en gedigen intervjustudie från Riksidrottsförbundet. Studien eller rapporten har intervjuat och pratat med 30 personer på olika föreningsnivåer inom den svenska elitidrotten. De intervjuade är verksamma inom herridrott på elitnivå, inom fotboll, ishockey och basket. 

Forskarna har pratat med idrottare, tränare, sportchefer och verkställande direktörer från de nämnda tre idrotterna. Studien visar således att även  elitidrottare i Sverige låter sig underhållas genom bettingssajter, där du numera även kan hitta information som hjälper dig att bli klokare på eventuella utfall du kan ha med i din bettingstrategi. Det finns dock ett hav av bettingsidor och därför har det också börjat dyka upp flera så kallade bettingguider som samlar alla plattformar på ett ställe, så att det är lättare att se olika för- och nackdelar med olika sajter. Se mer här: https://bettingsajter.se

Idrottens nära koppling till spel- och betting

Riksidrottsförbundet initierade intervjustudien med förhoppning om att rapporten ska kunna bidra till att det tas fram konkreta verktyg inom idrottsrörelsen för att bättre kunna hantera de baksidor som spelandet eller bettandet på idrott - inom idrotten - kan leda till.

Studien är en uppföljning från en tidigare studie som Folkhälsomyndigheten och Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, tog fram. Den rapporten, Spel om pengar i idrottens värld, var en kvalitativ undersökning som visade på stor skillnad i spelförekomst och problemspelande mellan herr- och damidrotten. 

Betydelsen av dubbla karriärer

Den nya studien från Riksidrottsförbundet visar att betting inom elitidrotten på herrsidan är normaliserat inom de undersökta idrotterna, vilket författarna menar ger ett, ytterligare, skäl för att idrotten ska utveckla arbetet med dubbla karriärer. Det betyder att man understryker vikten av projekt som exempelvis hjälper individerna att kombinerar elitidrottssatningen med studier. Sådana projekt har visat sig positiva både utifrån det prestationsmässiga perspektivet och ur perspektivet en sund och meningsfull tillvaro under fritiden. Kombinationssatsningar leder således till att risken för ett osunt förhållande, hos den enskilda individen, till bettingen minskar.

Spelreklamens roll

Studien visar att det skett en normalisering av pengaspel som tar sig flera uttryck i idrottarens vardag. Periodvis leder det till att man pratar mycket om betting och annat spel, det finns också svårigheter att tala om pengaspelets avigsidor och en uttalad uppfattning om att betta på idrott är en naturlig del av att se på idrottsevenemang. Dessutom visar den att särskilt två faktorer korrelerar till att normalisera pengaspel. Det ena är spelreklamens påtagliga närvaro i samband med idrott. Det andra är frånvaron av en spelpolicy som reglerar spelandet specifikt för dem som är på insidan, det vill säga elitidrottarna och andra i branschen.  

Att betta ger en “kick”

I intervjustudien har det framkommit primärt tre huvudorsaker till att respondera väljer att betta eller spela om pengar. 

1. Att spela ger en “kick” av spänning.

2. Spelarna har höga löner vilket gör att det finns pengar att spela för.

3. Att det (inom vissa idrotter) finns mycket fritid om man är anställd elitidrottare.

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att kunna kontrollera sitt spelande. Tillgången på pengar och tid kombinerat med en frånvaro av begränsande åtgärder bedöms av de intervjuade som en cocktail som riskerar att eskalera spelandet.

Från

bettingsajter.se