Anny Persson

20 september 2019 11:00

Civilförsvarsförbundet Piteå minns Anny Persson med glädje. Det har varit en förmån att ha Anny som förebild i vår förening. En person med många år av beprövad erfarenhet som gett oss så mycket klokskap och kunskap.

Anny var en drivande kraft bakom att Civilförsvarsförbundet återuppstod i Norrbotten på 1980-talet. Hon drev energiskt och målmedvetet att lokala Civilförsvarsföreningar skulle återuppstå i alla kommuner i Norrbotten. Hon kunde genom sin roll som kommunalråd i Piteå och kommunernas ansvar för det dåvarande, hemskyddet, driva frågan i Kommunförbundet. Resultatet blev positivt och lät inte vänta på sig.

I Piteå knöt Anny snabbt till sig Räddningstjänsten och bland annat Hans-Erik Norberg som kom att sitta i styrelsen. Hon samarbetade under åren 1995 – 2003 med länsrådet Jan-Olov Hedström efter det att den så kallade Försvarsenheten lagts ned 1995.

Under ett stort antal år var Anny aktiv inom Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse. Där var hon lika aktiv och orädd som i alla andra sammanhang. Ända fram till 2016 var Anny med i förbundsstyrelsens valberedning. Hon uppskattades för sitt enorma nätverk både lokalt, regionalt och nationellt.

En mer ”udda”, men bestående och uppskattad insats berör engagemanget i Kandalasjka- samarbetet då hon, mot alla odds, lyckades få Civilförsvarsförbundet att stötta Vilseskola i Kandalasjka. Det gjorde så djupt intryck på vännerna i den ryska regionen att de bestämde sig för att behålla Vilse-konceptet. Det används ännu i undervisningen i både förskola och lågstadiet i Kandalasjka.

Anny var obligatorisk i Civilförsvarsförbundets arbete i Piteå, dess medlemsmöten och hon var en självklarhet på våra årsmöten. 2018 avtackades Anny från uppdraget som revisor i föreningen, ett uppdrag som hon haft under många år. Hon gav oss råd och tillförsikt och så sent som april 2019 vädjade hon till oss att ”fånga in ungdomarna och bilda en ungdomssektion i Piteå”.

Vi har förlorat en medlem och vän. Men minnen lever kvar och Civilförsvarsförbundet Piteå, dess styrelse och medlemmar önskar Anny vila i frid!

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britta Svensson för Styrelsen för Civilförsvarsförbundet Piteå