Viktig information om KOL och Astma

Piteå HjärtLung bjöd in allmänheten till ett öppet möte där ordföranden Anita Berglund kunde hälsa ett 80-tal personer, samt föreläsarna Thomas Sandström och Andre Nyberg från universitetssjukhuset i Umeå, varmt välkomna.

24 november 2019 14:39

Ordföranden informerade om att den 20 november är ”internationella KOLdagen”.

Därefter lämnar hon över ordet till Thomas Sandström, professor, överläkare inom lungmedicin och även på nationell nivå, som informerade om ”vad händer i kroppen vid en utvecklad KOL”.

En ny nationell satsning kommer att ske under 2020, där det ska forskas och utbildas vad gäller KOL-sjukdomen och där regionerna ska följa de nya riktlinjerna.

I ett astma/KOL-team ingår astma/KOL-sköterska, läkare och fysioterapeut, som ska hålla kontakten med de drabbade. Viktigt att leva bra även om man har KOL och då är fysisk träning bra att utföra i den takt man orkar, äta tillräckligt näringsrik mat, ej röka med mera.

När man drabbas av KOL så har man inte ork som tidigare och han visar en del bilder på hur lungorna skadas av sjukdomen. Det är inte bara lungorna som drabbas vid KOL utan hela kroppen. Det finns flera sorters mediciner för drabbade med KOL och även en del nya har utkommit. Om man önskar information om sjukdomen så kan man gå in på www.kolwebben.se, där de bl a visar en del bilder och presenterar de som håller på och forskar om sjukdomen. De närvarande hade även en del frågor som Thomas svarade på.

Anita Berglund tackade Thomas med att överlämna en check om 25 000 kronor för att användas inom KOL- och lungforskningen vid Umeå universitetssjukhus.

Nu var det dags för André Nyberg, forskare och fysioterapeut, att ta vid och prata om att vardaglig fysisk aktivitet, tillsammans med mediciner, är viktig för den som har dålig lungfunktion. Vid sjukdomen så påverkas även hjärtat, musklerna med mera.

KOL är en av de tre vanligaste dödsorsakerna i världen. I Sverige är cirka 500 000 personer drabbade av KOL och upp till 35 procent har en minskad muskelstorlek. Han rekommenderar intervallträning och där finns det bra tips att få om man går in på webben. De närvarande hade en hel del frågor till André angående olika fysiska aktiviteter och han svarade på alla.

Thomas och André blev avtackade av ordförande med en liten lokalproducerad glasskål i hjärtformat för givande föreläsningar.

Sist informerades deltagarna om vad som är på gång inom HL-föreningen, samt så tackade Anita kaffekommittén för god förplägnad och därefter avslutades mötet med ett stort tack till alla närvarande som mött upp på mötet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lilian Sjöström