TANKAR INFÖR HELGEN Apostladagen

Tema: "Sänd mig"

Jesus frågar lärjungarna vem de människorna man möter säger att Jesus är.

De svarar att några tror att Jesus är Johannes Döparen, andra säger profeten Elia eller Jeremia eller någon annan profet.

”Ni då”, frågar Jesus, ”vem säger ni att jag är”?

Simon Petrus svarar, ”Du är Messias, den levande gudens son”

Messias, ”den smorde”, han som de så länge väntat på. Han som skulle förändra allt, ge dem upprättelse, göra dem ett självständigt folk, ge dem frihet; kunde det verkligen vara han som gick med lärjungarna på en dammig landsväg…?

Den insikten har inte kommit av sig själv, den insikten hade Simon Petrus fått genom Gud.

Jesus berättar för Simon att han ska bli den klippa som den nya kristna kyrkan ska byggas på och Simon Petrus ska få nycklarna till himmelriket. På alla kyrkomålningar avbildas Simon Petrus med en nyckel.

Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Matt 16:19)

Jesus kallar de tolv att vara hans lärjungar. De får uppdraget att förkunna evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus ända till ”jordens yttersta gräns”.

Det uppdraget har kyrkan även idag, vi ska i varje tid och på varje plats predika Guds ord.

Det var inte enkelt för lärjungarna och det är inte enkelt för oss som är lärjungar i dag.

Det svar som Simon Petrus först fick formulera, ”du är Messias, den levande gudens son,”

det är vår förkunnelse.

Det som bygger vår kyrka från grunden är just detta att Jesus var Messias, den utlovade, han som skulle komma för att rädda världen.

I drygt två tusen år har män och kvinnor fått kallelsen att berätta om Guds handlande genom Jesus Kristus.

I drygt två tusen år har människor gett Gud sitt ja, glada och frimodiga har de svarat på sin inre kallelse med orden ”Sänd mig”.

Alla har vi en plats och en uppgift när det gäller att sprida evangeliet, alla kan vi bidra på något sätt.

Alla kan vi säga till Gud när han kallar oss: ”Sänd mig”.

Ivar Sundström

Kyrkoherde Arjeplogs och Arvidsjaurs pastorat