Ett 80-tal besökare hade samlats i lokalen och Bertil Mannesons föreläsning ledde till samtal och tankar redan innan han började prata. Sorlet lade sig snabbt när pastorsadjunkt Margit Johansson gick fram och inledde samlingen med psalmsång och bön. Därefter äntrade Bertil Mannesson podiet.

Mannesson uttryckte sig öppet, engagerat och humoristiskt och hans berättelse var både personlig och saklig. Hans framförande lockade ideligen till skratt och eftertänksamhet. Han tog upp vikten av beröring och hur mycket en blick kan betyda. Däremot betonade han att man inte ska vara alltför snabb med att tolka kroppsspråk, eftersom det kan finnas flera anledningar till varför en person till exempel korsar sina armar. En annan intressant aspekt var att en del av vårat kroppsspråk är nedärvt och kan variera beroende på var man växt upp.

Den besökare som ville kunde lämna en slant till fasteinsamlingen "Stå på modets sida". Årets aktion uppmärksammar alla människors rätt att leva ett liv i frihet. Fritt från våld samtidigt som våra partners envetna kamp för mänskliga rättigheter lyfts.

Artikelbild

| Pastorsadjunkt Margit Johansson inledde med psalmsång och bön.

Nästa onsdagskafé sjunger SPF-kören under ledning av Christina Nilsson.