För 100 år sedan

Till provinsialläkare i Älvsbyn från den 25 mars har förordnats med.lic. Valter Bergvall från Kneipbaden, Norrköping. Doktor Bergvall kommer att ha sina mottagningar å samma tider och lokal som förutvarande läkare. Doktor Bergvalls bostad blir prästgården.

För 75 år sedan

En svår olycka inträffade i Bergviken. Några barn lekte i en snödriva då plötsligt en av dem, en 2-årig dotter till träarbtaren Axel Vikgren, rutschade utför snödrivan och ned mot en brunn, vars öppning på grund av isbildningen ligger i ungefär samma nivå som marken. Den lillas huvud stötte mot locket som gled undan och flickan störtade på huvudet ned i den cirka 10 meter djupa brunnen. En äldre evakuerad finne, som bor i en uthuslänga på gården, iakttog det inträffade och skaffade genast fram en med dragg försedd lina som han släppte ned i brunnen. Rätt snart hade draggen fastnat i flickans kläder och hon drogs upp ur vattnet, där hon legat i 3 eller 4 minuter. Tvååringen företedde då inga livstecken men man satte genast igång med konstgjord andning. Hon hade fått i sig ganska mycket vatten men kvickande så småningom till och efter en kvart ansåg man henne var så pass återställd att hon i ambulans kunde föras till lasarettet för fortsatt behandling. Enligt vad jourhavande läkaren på PT:s förfrågan uppger synes den llilla ha kommit från äventyret utan skador och hennes tillstånd betecknas som tillfredsställlande. Röntgenundersökning skall dock för säkerhets skull verkställas.

För 50 år sedan

13-årige Tony Wänstedt från Laisvall var ytterst nära att drunkna i bassängen i sporthallen i Arjeplog. Tony var tillsammans med sin skolklass på skolbad och hade just deltagit i en lagkappsimning 25 meter då han strax därefter sjönk till botten på bassängen där han blev liggande. En av hans kamrater, Ann-Christine Westin, även hon från Laisvall, fick syn på Tony som låg på bassängbotten och hoppade i. Hon fick snabbt upp 15-åringen till kanten där badmästare Håkan Wolff omedelbart satte in konstgjord andning. Efter cirka en minut återfick Tony medvetandet och transporterades till sjukstugan.

För 25 år sedan

Piteå och Arvidsjaur är två orter i Norrbotten som har framtiden för sig. Det fastslås i boken "Morgondagens småstad - 40 framtidsorter i Sverige".