För 100 år sedan

Hedervärda ådringar. 74 år fyllde den 18 febr. jordägaren E.M. Holmgren i Roknäs och hans hustru, Britta Maria, 82 år den 10 nov,. 1919. Hon är sedan hösten 1906 krympling efter ett fall varunder hon skadade höften och kan sedan dess nödtorftigt röra sig med tillhjälp av käpp inne i rummet och kortare sträckor. Det åldriga paret försörjer sig emellertid, trots att båda äro sjukliga, med sitt lilla jordbruk. Makarna i fråga ha haft fyra barn, men dessa äro döda

Ett ödesdigert fall gjorde härom dagen f.d. hemmansägaren Isak Johasson, Älvsbyn. J. skullel medels ett snöra draga en ställning uppför logebryggan, för att få in ställningen på övre botten av logen. Just som han kommit uppför bryggan brast snöret med den påföljd att J. föll framstupa ned genom det i golvet befintliga hålet, där säden nedsläppes. I fallet ådrog sig J. svåra skador innärtes, och tillkallad läkare konstaterade att en del inre blödningar förekommit. Den förolyckade befinner sig nu efter omständigheterna väl och någon fara för livet föreligger ej.

För 75 år sedan

En olyckshändelse inträffade i Pitsund varvid en arbetare Gunnar Nyman från Pålmark blev så illa klämd mellan en traktor och en garagevägg att ena lårbenet bröts, med en längre sjukhusvistelse som följd. Nyman torde f bereda sig på minst fyra månaders ofrivillig semester, meddelas P.-T-

Ett otäckt olyckstillbudinträde vid en kolmila i Jävreskogen. Hemmansägaren Sigurd Söderberg från Jävre befanns sig på en mila, då underlagen plötsligt gav vika och han åkte ned till armarna. Till all lycka höll han en kraftig stång i händerna och han lyckades äntrande uppefter denna tia sig upp ur milan. De tjocka kläderna räddade honom från brännskador på kroppen, men händerna blev skadade. Söderberg var ensam på platsen och om han inte haft tillgång till den kraftiga stången hade han varit räddningslöst förlorad.

För 50 år sedan

Pitholmens arbetarekommun valde ny ordförande vid årsmötet. Sven Andersson hade undanbett sig återval och i hans ställe utsågs enhälligt instruktören Erik Lindgren.

För 25 år sedan

Den ohälsosamma arbetsmiljön i Arvidsjaurs polishus tvingar nu personalen att fly lokalerna. Yrkesinspektionen bestämde att lokalerna i dagens skick är allt för sjuka för att kunna nyttjas som arbetsplats.