Ur vårt arkiv

6 november 2019 06:00

För 100 år sedan

En beklaglig olycka drabbade den 26 oktober hemmansägaren C.W. Bokvist i Nystrand, som då förlorade sin goda häst. När man märkte att hästen var sjuk rådfrågades veterinär, vilken även ordinerade medicin, men hästens liv stod ej att rädda. Efter 9 timmar föll den död till golvet. Djuret var oförsäkrat varför ägaren gjort en kännbar förlust, skriver P.T:s meddelare.

Kronojägaren G.J Enström i Fagerheden hemsöktes gång efter annan av nidingar. I fjol vinter blev slipstenen bortstulen. Nu i förra veckan blev hans nyanskaffade slipsten sönderslagen. En hund tillhörig E. blev i fjol skjuten. Förut i höst har han som omnämnts i tidningen blivit bestulen på två nya velocipeder. Detta endast en del av de fula streck som begåtts hos Enströms.

För 75 år sedan

200 finska kor jämte 30 vårdare anlände till Vargbacken, där de utplacerades i gårdarna. Då urlastning inte kunde ske i Vargbacken måste korna föras med tåget till Arnemark, där urlastningen skedde.

För 50 år sedan

Första spadtaget har tagits till en stor utbyggnad av Strands glassfabrik i Öjebyn. En utbyggnad som kostar 1,4 miljoner och därmed har Strand investerat 5,5 miljoner i sin industri. Utbyggnaden, som till största delen omfattar frysutrymmen, medför en ökad produktion och att fabriken kan göra för fullt året runt. Personellt betyder utbyggnaden att tio personer som f.n. är halvtidsanställda blir heltidare och 15 personer kommer att nyanställas.

För 25 år sedan

Birgitta Pettersson med 30 år bakom sig som journalist hos Piteå-Tidnignen, har utsetts till Årets Tidningsprofil av Tidningsutgivareföreningen i Övre Norrland. Hon får ett stipendium på 10 000 kronor för att hon, bland annat, på ett föredömligt sätt fömedlat välgörande konsumentupplysning.

Peter Roslund kan bli nytt kommunalråd i Piteå, men socialdemokraterna ser ett problem - hans fru, kritiska makan, vänsterpartisten Inga Ganström bör hålla sig undan uppmärksammade konflikter med maken, anser socialdemokraterna. -Blir Peter kommunalråd kan inte Inga vara gruppledare för sitt parti. Man kan inte ha två gruppledare inom familjen, nog tror jag att de pratar ihop om det här, säger Roger Lundström socialdemokraternas ombudsman.

En politisk epok är över. Annie Persson, tidigare kommunalråd i Piteå, avgår som fullmäktiges ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!