Ur vårt arkiv

4 november 2019 06:00

För 100 år sedan

Bröllop firades i brudens hem i Sikfors lördagen den 25 d:s med annandagsafton på söndagen då elektriker Fritz Forsberg sammanvigdes med fröken Judit Lundström, dotter till gårdsägaren L.M. Lundström och hans maka Lovisa Lundström, f. Nilsson. Vigseln förrättades av pastor M. Holmström, som till brudparet höll ett anslående högtidstal. Till fästligheten voro ett 150-tal gäster inbjudna, vilka under de bägge dagarna på det rikligaste undfägnades och dessemellan fingo svänga om till ljudet av god musik. En mängd lyckönskningstelegram anlände till brudparet.

Förlovning har eklaterats mellan möbelbyggnadssnickaren K.O. Lundberg och fröken Anna Josefina Salomonsson, dotter till hemmansäg, J.B. Salomonsson, Sundsnäs, Långträsk.

Till inspektör för Sveriges Hantverksorganisations föreläsningsverksamhet för 1919 har kungl. skolöverstyrelsen bl.a. utsett fabrikör Axel Lundberg i Piteå.

För 75 år sedan

Till timlärare i praktiska läroämnen (maskinskrivning) vid samrealskolan i Piteå innevarande termin har rektor föreslagit fil. mag. Marit Palmqvist, som tjänstgör som timlärare i teoretiska läroämnen vid skolan.

Enligt vad P-T- erfarit tränar PIF:s Helge Utterström tillsammans med munksundarna och han har själv uttryckt sin avsikt att föra de svartvita färgerna i vinter.

För 50 år sedan

Älvsby idrottsförening kan se tillbaka på en 60-årig tillvaro. Det är en pigg jubilar, som detta år till ära har utökat sin verksamhet med simning.

Skogsstyrelsen har förordnat adjunkten vid Bispgårdens skogsskola E.O. Björklund att - med bibehållande av Bispfors som stationeringsort - till 17 oktober 1970 tjänstgöra vid Älvsby skogsskola.

För 25 år sedan

Piteås simstjärna Tobias Marklund har precis flyttat till Sundsvall. Samtidigt packade Piteåtjejen och landslagsässet Linda Olofsson väskan och begav sig - från Sundsvall till Södertälje. Anledningen var jobb och kärleken.

EFS-föreningen i Storfors har firat sitt 100-årsjubileum.

En australiensare som föder upp Australiens nationalsymbol kängurur i Tyskland vill starta produktion i Sverige och Vidsel. -Vi kommer att stötta projektet, säger Roger Hansén, som är vd för Viltpoolen, ett företag som i dag bland annat slaktar 15 000 renar om året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!