Ur vårt arkiv

31 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Norrfjärdens-biografen. På grund av motorskada måste söndagens biografföreställning inhibieras till stor förtrytelse för de biografbesökande. Felet torde dock vara avhjälpt innan helgen.

I den senaste överenskommelsen mellan aktiebolaget Vin- och spritcentralen samt de franska intressenterna på området har bestämts att konjak skall benämnas Eau de vie, det franska namnet på brännvin och billigare konjak.

Annons: Några st. spisgäster emottages. Hulda Bergström, Piteå, Bostad: f.d. Engstrands gård, Norrmalm.

Annons: Det rykte som jag beskyllts ha utspritt om Anna Öberg, Klubbgärdet äger inga grunder. Sigfrid Lind, Svensbyn.

Annons: Den kände person som upptog ett paket Onsdagen den 15 Okt. vid övergången 49 torde vara vänlig återlämna detsamma till Petter Wiklund boende vid samma övergång.

Till folkskollärare i Piteå stad efter fröken Alma Nygren utsåg skolstyrelsen på sammanträde folkskoleläraren E. Edfast från Storfors med 5 röster. Fyra röster tillföllo vik. folkskolläraren Ludvig Jakobsson härstädes. Platsen tillträdes den 1 jan, 1920

För 75 år sedan

Ett allvarligt olyckstillbud inträffade vid Berggrens grusgrop i Bodstrand, Älvsbyn. Under arbete med lastning av grus på en lastbil uppstod ett ras, som arbetaren Ingemar Öhman, Krokträsk, råkade få över sig. Gruset gick ända upp till halsen på honom och endast tack vare kamraternas snabba ingripande undkom Öhman utan några allvarligare skador. Där raset inträffade är det nämligen stor fallhöjd och hade inte räddningsmanskapet så snabbt ingripit skulle Öhman med alls säkerhet ha begravts under grusmassorna, då risken för ett nytt ras var överhängande.

För 50 år sedan

Sjunga och spela är det roligaste som finns tycker två Älvsbyflickor... Jeanette Holmgren, 9 år, spelar piano och har sin ringa ålder till trots nått en imponerande skicklighet. T o m egna kompositioner har hon gjort. Catrin Berglund, Nybyn, är bara fem år, men är redan en garvad scenartist. I sommar vann hon en talangjakt i Skellefteå. Nu stundar riksfinal.

För 25 år sedan

I hela sex veckor hölls 54-årige Assiarbetaren Kjell Sandström, Piteå, nedsövd efter det han blivit mycket allvarligt brännskadad vid en arbesplatsolycka. Efter ungefär halva tiden skedde en vändning till det bättre och nu är han hemma i Piteå igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!