Ur vårt arkiv

8 oktober 2019 00:00

För 100 år sedan

J.A. Nyman, K.J. Markström m.fl. i Hälleström ha i skrivelse till domkapitlet anhållit om åläggande för skolrådet i Norrfjärdens församlings skoldistrikt att omedelbart vidtaga åtgärder för anordnande av en tills vidare mindre fast folkskola i nämnda Hälleströms by. Domkapitlet har beslutat till en början anmoda vederbörande skolråd och folkskoleinspektör att till domkapitlet inkomma med yttrande i ärendet.

Norrbottens Museiförening har fått mottaga av Amandus Jonsson i Långträsk, Norrfjärdens socken , en vacker egendomligt formad och målad s.k. karmsläde. Norrbottens museum tar med tacksamhet emot alla gamla föremål som kunna, om de på ett ställe sammanföras, bidraga till att ge en bild av våra förfäders hem och av deras liv i söcken o. helg.

För 75 år sedan

Municipalnämnden i Älvsbyn hade sammanträde under ordförandeskap av nämndeman Gotthard Nilsson. Förste provinsialläkarens rapport till länsstyrelsen med begäran om åläggande för samhället att bygga avloppsledning delgavs nämnden. I rapporten förordas även att vattenledning samtidigt utföres. I anledning härav beslutade nämnden att utse ordföranden att konferera med länsstyrelsen innan beslut fattas i ärendet samt att hos Statens arbetsmarknadskommittié förorda arbetets snara utförande.

Annons: Meddelande. Undertecknad som från den 5 innevarande september överlåtit min härstädes bedrivna Bageri- och kaférörelse till bagaren herr Holger Hällgren i Bergsviken får härmed tacka ärande kunder för förtroendet som kommit mig till del under den tid rörelsen bedrivits. Ävenså ber jag få rekommendera min efterträdare till det allra bästa. Vörsamt Einar Stenberg. Inneslutande mig i min företrädares rekommendation och under förhoppning om ärade kunders förtroende tecknar. Vördsamt Holger Hällgren.

För 50 år sedan

Blir Piteå den första plats i landet som får ett kommunalt nakenbad? Det kan bli verklighet fortare än man kunnat vänta, sedan fritids- och turistbasarna i staden engagerat sig på allvar.

För 25 år sedan

Piteå är numera väl representerat i riksdagen, veteranerna Bengt Hurtig (v) och Leif Marklund (s) har fått sällskap av nykomlingen Lars U Granberg (s). Och i Carlssons regering sitter som bekant ytterligare en pitebo - arbetsmarknadsminister Anders Sundström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!