Ur vårt arkiv

4 oktober 2019 06:00

För 100 år sedan

Annons: Den kände person som våren 1918 hämtade en hos mig till förvaring inlämnad päls torde för undvikande av åtal återställa densamma. Peter Bergdahl, Ersträsk, Koler.

Hos Oskar Ölund i Kopparnäs har i dagarna skördats en kålrot vägande 7 kilo.

För växelförfalskning har på stadsfiskalens i Piteå försorg häktats ynglingen Osk. Ferd. Wallström i Älvsbyn. Den häktade, som är född 1900, har erkänt att han för någon tid sedan i Handelsbanken härstädes presenterat en förfalskad växel å 1,800 kr. och sökt utföra pängar på densamma, vilket misslyckades enär banken misstänkt att förfalskning förelåg. Mannen, som sitter i stadshäktet, kommer att rannsakas i dagarna..

Till rådman härstädes efter avlidne rådmannen K.A. Lundström valdes i av stadsfullmäktige urmakaren Carl Eriksson med 11 röster. Grosshandl. F.A. Holmstedt erhöll 5 röster och förre bankkamreraren L.E. Ericsson 1 röst.

Piteå schackklubb hade årssammanträde å Berglunds kafé. Till föreningens ordf. valdes stationsskrivare V. Victorzon, vice ordf. och kassör cementläggaren A.V. Nyman, sekreterare maskinisten Th. Lundqvist och klubbmästare faktor R. Hedqvist. Till revisorer omvaldes red. Salomonsson och montör K. Johansson.

För 75 år sedan

En 8-årig son till fru Hildur Sandberg i Rosvik råkade under lek komma med vänstra handens fingrar mellan två kugghjul i en gammal tröskvandringsmaskin varvid han blev svårt klämd. Han fördes till lasarettet i Piteå, där skadorna blevo omsedda.

För 50 år sedan

Den gamla s.k. Parkskolan i centrum av Arvidsjaur där så många generationer arvidsjaursbor fått sin första skolning står nu öde. Det är nämligen meningen att Parkskolan skall få lämna plats för ett större medborgarhus, något som man planerat i Arvidsjaur.

För 25 år sedan

För 100 år sedan frigjorde sig Älvsbyns församling från Piteå och blev eget pastorat. Detta har firats med en mängd olika arrangemang.

Toivo Hofslagare, Luleå, Hans Rolfs, Boden, Rolf Palage, Lillpite, och Roger Granberg, Norrfjärden. Det är några av "strykpojkarna" efter höstens landstingsval i Norrbotten. Hofslagare fick 148 strykningar. 64 väljare strök Rolfs namn. Avgående kommuanalrådet Lars Hedberg, Älvsbyn, ströks av 58 väljare. Ungefär lika många fick Piteås landstingsledamtöer Rolf Palage och Roger Granberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!