Ur vårt arkiv

28 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Hemmansägare Karl Granström i Lillpite, som är ägare till en kyrkstuga i Piteå Gamla stad, har i dagarna blivit besueln på ingenting mer och ingentin mindre än en timrad vedbod invid samma kyrkstuga. Då han kom körande med ett lass ved och skulle lägga in detsamma i vedboden ifråga gjorde han den häpnadsväckande upptäckten att densamma var borta.

För 75 år sedan

Med anlednign av den under byggnad varande brandstationen i Norrfjärden nu är under tak hade kommunalnämnden anordnat taklagsfest på Petterssons privathotell. Förutom entreprenören och arbetarna vid bygget hade brandstyrelsen, brandchefen och byggnadskontrollanten samt styrelsen för badhusföreningen inbjudits. De närvarande, som hälsades välkomna av kommunalnämndesn ordförande hr Elis Lundman, bjödos på riklig förplägnad, både mat och kaffe, och en gemytlig stämning rådde. Gästernas tack framfördes av byggmästare Carl Lindgren.

Från ett par familjer i Harrbäcken har anmälts att deras utkällare och trädgårdar brukar hemsökas av tjuvar. Hos en famlj brukar man snatta grädde, syltburkar o.dyl. och i den andra familjen har man förlorat en del trädgårdsprodukter bl. a. kålhuvuden. Det är inte bara nu i höst man märkt det, utan trafiken lär ha pågått även under föregående år så snart det blivit mörkt och framför allt under lördags- och söndagsnätterna. Misstankarna äro ritkade åt visst håll ehuru ej mot viss person.

För 50 år sedan

Bröderna Öberg Älvsbyn, har förvärvat frr Erika Berglunds två fastigheter i kvarteret Björken i Älvsbyn.

För 25 år sedan

Poltiskt arbete på gräsrotsnivå kan bära frukt. Åtminstone om alla krafter drar åt samma håll. Det är postservicen i Långträsk bevis på. Den kamp som byns s-förening startade för att stoppa nedläggningen av Posten slutade med seger och heltidsanställnign för två arbetslösa - 3-0 till Långträsk för att uttrycka sig på sportspråk. Nu hoppas man på utökad verksamhet med Posten som byns servicecentral.

–Den viktigaste frågan blir att riva upp beslutet om sjukhuset i Sunderbyn, -Byggs det kommer det att sluka resurser från den övriga sjkvården i länet. Det säger Nils Sundberg, överläkare vid psykiatrin i Boden, och aktuell i valrörelsen som ordförande för Norrbottens sjukvårdsparti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!