Ur vårt arkiv

27 september 2019 06:00

För 100 år sedan

Riklstelefon under n:r 44 Håkansö är inledd till Berglund, Granö.

För 75 år sedan

Folkparitet har nu offentliggjort sin valsedel för riksdagsvalet eller rättare sagt sina valsedlar ty de äro legio. Partiet går inte endast i kartell med högern utan synes även ha anammat högerns metod att skoja med valmanskåren genom många listor. Bl.a. följande personer ha ställt sig till förfogande; sjukskötare Sven Ström, Piteå, hemmansägare Karl Nordlund, Hällberg, Abborrträsk, trävaruhandl. Runo Wikman, Norrfjärden, överlärare Gottfrid Westman, Arjeplog, köpman Hj. Edström, Glommersträsk, rektor Harry Olstedt, Arvidsjaur, kronojägae Nils Eriksson, Vidsel, lärarinnan fru Terés Hellström, Öjebyn, hemmansägare Edvin Andersson, Blåsmark. Det är utan vidare klart att fokpartiet saknar alla förutsättnignar att kunna placera en representant i riksdagen, röstsiffrorna sedan årtionden tillbaka ge belägg härför. Den som nu väljer en folkpartisedel kan lika gärna ta en högersedel. Resultatet blir nämligen detsamma. Genom kartellen med högern betyder varje folkpartiröst direkt stöd åt den höger som under krigsåren hämtat sin andliga spis i Benus krönikor.

Fyra flickor i åldern 12 till 17 år från Nystrand i Älvsbyn råkade gå vilse under bärplockning och kommo till rätta först sedan de varit borta i över ett dygn. Flickorna hade begett sig ut i skogen och tänkte endast vara bort en kort stund, varför de ej tagit någon förtäring med sig. De upptäckte att de gått vilse och irrade sedan omkring i skogen ända till de påföljande kväll påträffades av en spaningspatrull. Flickorna voro rätt utmattade av strapatserna.

För 50 år sedan

Förste polisassistent J A Similiä, Kiruna, har förordnats till polisassistent i Piteå.

För 25 år sedan

Magnus Carlsson, Öjeby AK, satte sitt sjuttonde världrekord i styrkelyft. Vid nordiska mästerskapen i finska Björneborg klarade Magnus 295,5 kilo i benböj.

Ärkebiskop Gunnar Weman avstyrker förslaget att göra nationaldagen 6 juni till allmän helgdag på bekostnad av annandag pingst. –Värdet av de kyrkliga helgdagarna bör inte underskattas, skriver ärkebiskopen.

Det är snart fem år sedan Hans Huhtasaari försvann. En mild vinterdag den sista oktorber 1989 lämnade den då 38-årige mannen vårdhemmet i Öjebyn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!