Ur vårt arkiv

17 september 2019 06:00

För 100 år sedan

En kry gumma är änkefru Johanna Bergqvist i Blåsmark vilken fyllt 84 år. Hon har även denna sommar, liksom den föregående, med heder förestått hushållet under bergningstiden och har ett minne och ett gott humör, som mången ungdom kan avundas den gamla. Hon åtnjuter f.n.. god vård hos sin son och sonhustru i Blåsmark.

Från allmänheten: Till sjukföreståndarinnan fröken Clausén, Öjebyn. I anledning av edra uttalade beskyllningar mot mig att jag, som för tre år sedan vårdades å sjukhemmet i Öjebyn, därvid skulle ja gjort "uppror" och rymt från sjukhemmet, vill jag vördsamt fråga, om ni vidhåller dessa beskyllningar och ber jag i så fall att ni ville närmare ange arten av mina förseelser härutinnan. Uraktlåter ni detta tar jag mig friheten beteckna edera uppgifter härom såsom lögnaktigt förtal, ovärdigt en person i er ställning. Aug. Larsson, Långnäs.

För 75 år sedan

Hos hemmansägaren Arvid Andersson i Heden, Öjebyn, gjordes ett skelettfynd som antagligen härrör från någon s.k. ryssgrav. Under grävning för en avloppsbrunn på gården påträffade nämligen hr Andersson på 1 1/2 metes djup tvenne väl bibehållna kranier. Särskilt den ena av skallarna hade väl bevarade tänder. Fyndet anmäldes omedelbart för polismyndigheten somt tagit hand om detsamma. Antagligen är det en s.k. ryssgrav från början av förra seklet som man påträffat. På platsen sedan gammalt har växt ett slags vildråg, som de gamla alltid kallat "ryssrågen". Benämningen tyder på att man någon gång i tiden satt förekomsten av detta gräs i samband med ryssarnas uppträdande i trakten.

För 50 år sedan

Stig Ekelund lämnar Vidsel efter sjuårig prästgärning. Han flyttar till Gustav Adolfs församling i Hälsingborg.

Gunvor Henriksson, Korsträsk, vann bil vid dragning i IOGT/NT:s rikslotteri

För 25 år sedan

Den riksbekanta viksälen som hade förirrat sig in i Bullerviken utanför centrala Piteå kom aldrig ut till havet igen. Martin Wikman, 13 år, hittade sälen död där den låg och flöt vid vägtrumman under Flakabergsvägen.

Rånet mot Föreningsbanken i Norrfjärden för tre år sedan är uppklarat. En tidigare ostraffad 35-årig småbarnspappa från Luleå har erkänt rånet. Motivet var penningnöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!