För 100 år sedan

Träarbetaren Albin Eriksson från Storfors, som är sysselsatt med byggandet av spårbryggor vid sliperfaktoriet å Lövholmen, råkade ut för olyckan att hugga sig i högra foten. Sedan första förband blivit anlagt forslades mannen in till lasarettet, där såret ihopsyddes, varefter Eriksson fick fara till sitt hem.

Några pojkar i Korsträsk skulle härom dagen avlossa ett skott från ett metallrör. Under laddningen brann emellertid skottet av med påföljd att en av de experimenterande gossarna, 10-årige Erik Berglund, fick fingrarna å ena handen skadade, dock utan att framtida men behöver befaras. Händelsen utgör en varning till föräldrarna att ej låta barnen handskas med krut eller skjutvapen..

Annons: De kända personer eller de vid namn kända personer, som å Framnäs park Lördagsnatten berövade mig min klocka med urkedja samt två lådor cigaretter, märket 310:an torde ofördröjligen inlämna det å denna tidnings expedition.

För 75 år sedan

Till ombud att inför häradsrätten höras angående kommunalskatteberedningens betänkande i vad avser tingshusbyggnadsskyldigheten valdes vid extra kommunalstämma i Norrfjärden nämndeman J.A. Tenglander, Holmträsk. I Hortlax hölls för samma ändamål exdra kommunalstämma varvid till ombud utsågs nämndeman Gustav Johansson, Höglandsnäs. Piteå landsförsamlign valde hrr Viktor Grahn, Munksund, Georg Viklund, Öjebyn och Axel Grahn, Lillpite.

Provinsialläkartjänsten i Öjebyns distrikt bestrides under dr. Ekbloms semsterledighet till den 1 okt. av extra läkaren Sven Grapensson, Stockholm.

För 50 år sedan

Bland de nyintagna eleverna vid sjöbefälsskolan i Härnösand , radiotelegrafistlinjen, märks Stig Larsson, Klubbgärdet, Piteå.

-Vart skall vi nu ta vägen? undrade många pitebor när Götas kafékiosk gick under auktionsklubban. "Halva" Piteå hade mött upp för att följa slutet på serveringens 50-åriga historia. I 21 år i Göta Holmlunds regi.

För 25 år sedan

Publikmässigt blev nionde upplagan av Lapplands Festspel den bästa, trots något färre konserter. 2 716 biljetter såldes. Men Festspelen gick ändå med förlust med 557 720 kronor, pengar som nu måste tas ur Lapplands Festspels fond. Men att tulla av fondkapitalet låter sig inte göras någon längre tid.