Ur vårt arkiv

14 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

Folkloristen och folkskolläraren Levi Johansson från Orrbyn höll den 9 d:s föreläsning i Luth. Missionshuset över ämnet: "Gammal folktro om kyrkan och kyrkliga förättningar". På ett mycket intressant och humoristiskt sätt redogjorde föreläsaren för allmogens föreställningar om kyrkan, prästerna och sakramenten. Med talrika berättelser illustrerades föredraget. Man fick bl.a. veta att nutidens präster icke fömå betvinga spöken och "skrymt". Allmogen tror att endast sådana präster som studerat i Wittenberg kunna befall över de osynliga. Dessutom måste prästen vara klädd i full prästdräkt om han skall äga nämnda förmåga. Detta enligt uppteckningar föreläsaren gjort under sina mångåriga forskningar i mellersta Norrland.

För 75 år sedan

Immanuelskyrkans församling välkomnar sin nya pastor Albert Nord. Distriktsföreståndare V. Lindberg förrättar installationen. Vid högtiden kommer även de olika kristliga organisationernas representanter samt församlingens sångare att medverka.

För 50 år sedan

Piteå stad har fått beröm för sina fina småbåtshamnar men nu är motorbåtsägarna ändå förgrymmade. Kristiken riktas mot allt sjunktimmer som sticker upp i farlederna och ligger och flyter kring stränderna. Sjunktimret har förorsakat skador för tiotusentals kronor i år. F.n. ligger ett flertal båtar i norra hamnen som har axel- och proppelerskador orsakade av sjunktimmer.

För 25 år sedan

Nya fornfynd förstärker bilden av Arjeplog som ett oerhört fornlämningsrikt område. Det säger Silvermuseets chef Ingela Bergman efter att ha registrerat 14 nya härdar samt en stenåldersboplats vid Måffeströmmens utlopp i Galitsjauresjön. Men Ingela Bergman gjorde också en mindre glädjande upptäckt, någon har brutit mot lagen genom att ha gjort egna undersökningar och därmed delvis raserat en gammal eldplats.

Mimmi Helamb, Vuoggatjålme, har avlidit vid 86 års ålder. Hon var en känd profil i Arjeplog och i hela Nordkalotten. Inte minst genom sina insatser för turismen i området. Senast förra sommaren skapade hon rubriker i medierna när den världsberömde konstnären Bengt Lindström kom till Arjeplog och målade en kåta till hennes ära. Han kallad den "Mimmi".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!