Ur vårt arkiv

13 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

Under söndagens folkfest med idrottsföreningen Kamraterna förekom även tävlan i följande ädla, men icke förty mycket försummade idrottsgrenar: kappspringning i säck, 1:a pris Nils Boström 4 kr. 2:a pris Ivar Brännberg 2 kr. 3:e pris Bengt Lindgren 1 kr. Tunnrullning; 1:a pris T. Svensson 3 kr. 2:a pris Ivar Brännberg 2 kr. Ämbarlöpning; 1:a pris B. Strandberg 3 kr. Tävlingarna åsågs av en intresserad publik som lade livligt sin munterhet i dagen.

Älvsby Koop. Handelsförening inflyttar i dagarna i nya tidsenliga affärslokaler.

Lantbruksstyrelsen förordar regeringens bifall till en framställning av lanthushållsskolan i Gran i Öjebyn om utfående av statsbidraget 3,600 kr. oavkortat ehuru elevantalet understiger det stadgade. Antalet utgör 8 istället för 12.

För 75 år sedan

Folkets hus i Munksund står redo för ny säsong. Bioduken 40 centimeter högre, nytt omklädningsrum har tillkommit.

För 50 år sedan

Länsskolnämnden i Luleå tillstyrker hos skolöverstyrelsen att rektorn vid grundskolan i Kristinehamn Gunnar Bitén får fortsatt förordnande som t.f. studierektor vid Christinaskolan (gymnasium-fackskola) i Piteå t.v. till 1 juli 1971.

Till verkställande direktör i AB Philip Björkeroth och Son har utsetts skeppsklarerare Åke Kättström, Piteå. Bolaget bedriver skeppsklarering och spedition i Örnsköldsvik och Piteå och är delägare i Dahl & Björkeroth AB i Skelleftehamn.

För 25 år sedan

Familjen Söderholm vann sin kamp mot kyrkorådet Piteå. Länsstyrelsen gav dem rätt att placera ut en gravsten med ett avbildat travekipage i relief på familjegraven för att uppfylla framlidne Arne Söderholms sista vilja. Stenen finns nu på plats på kyrkogården i Annelund.–Vi betraktar ärendet som utagerat men tycker fortfarande att det är fel, säger Anna Järlefors (kds), kyrkorådet.

Nu kan arbetslösa i Piteå snart få barnpassning - men inte i kommunal regi. I slutet av augusti startar bildningsförbundet NBV i sitt aktivitetshus på Sundsgatan barnpassning för alla som behöver, upp till tio timmar per vecka. –Kommunen har skänkt möbler och Landstinget leksaker till verksamheten, säger Gun Brännmark, som är ledare för de olika projekten i aktivitetshuset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!