Ur vårt arkiv

8 augusti 2019 06:00

För 100 år sedan

En väldig pumpa på sju och ett halvt kilo och vuxen hos kantor O. Selinus härstädes har i dag uppvisats på redaktionen.

Dåliga anlag har en 10-årig pojke här i staden. Han hade av sina föräldrar sänts att göra div. inköp på lördagskvällen. Som ingen för tillfället var inne i butiken passade den försigkomne pojken på att undersöka kassalådan och tillgrep därifrån 50 kr. Rovet delade han med en yngre gosse som han hade i sällskap och en del av pengarna gömde pojkarne vid Sundskanalen. Den yngre gossen, som var omkr. 6 år, talade emellertid om saken för sina föräldrar, varefter pengarna återställdes till handelsmannen, som gav den yngre belöning för hans ärlighet. Den äldre som ifråga därom har dåligt påbrå, har förut visat sin långfingrighet.

För 75 år sedan

I Hortlax utfördes för några dagar sedan en handling som inte kan betecknas som annat än rena djurplågeriet. Några personer i Storfors kommo på en hund som av allt att döma blivit skjuten med salt och sedan dragit sig omkring svårt skadad som han var. Han tog sig fram till en gård vid Lugnet där han uppehöll sig i tre dygn och badade i den närbelägna bäcken under det han så gott han kunde skötte sina sår. Det såg också ut som om det stackars djuret skulle repa sig och komma till livs, men efter tre dygn självdog hunden som man inte velat skjuta när den såg ut att klara sig. Enligt uppgift skulle en person från Hortlax i vittnes närvaro ha talat om att han själv skjutit hunden med salt men ej lyckats ta död på den. Hunden är troligen hemmahörande i Lillpite.

För 50 år sedan

-Nej jag åker nog inte ut mer. Så säger Sven-Olov Berg, Kopparnäs, som just nu tar semester från förrådsjobbet på Gripsholm.I tre år har han arbetet på det flytande lyxhotellet och anlöpt många exotiska hamnar. Sven-Olov tröttnade på Kopparnäs 1966 och mönstrade på Gripsholm i Göteborg. Han är nyförlovad med Ewy Magnusson. –Han får inte åka för mej, säger Ewy ifrån.

För 25 år sedan

"Pinnen" på Berget kommer att målas om för att få sin ursprungliga blåa färg. Konstnären själv, Mats Caldeborg, blir bestört när han hör att färgen är borta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!