För 100 år sedan

Till major har utnämnts och förordnats kaptenen i Norrbottens regementes reserv C.I. Lindforss, Piteå.

I måndags kväll hölls konsert i härvarande kyrka av fiolisten Axel Sandström, anställd som förste fiolist i Stavangers symfoniorkester, förträffligt ackompanjerad vid pianot av doktorinnan Sahlin från Öjebyn, Pulbliken var rätt så talrik. Hr. Axel Sandström, son till fabrikör H.E. Sandström härstädes, har under sin i dagarna åtnjutna semester besökt vår stad och på mångas begäran gav han ovannämnda konsert

För 75 år sedan

Rosvik gästas av PIF:s friitdrottstrupp, som beräknas komma fulltaligt så när som på Anders Karlsson, vilken på grund av tjänstgöring vid posten måste stanna hemma. Dessutom ha arrangörerna i Rosvik IK inbjudit övriga friidrottsidkande klubbar i orten, varjämte givetvis föreningens egna idrottsmän skola starta. Grenarna bli 100 meter ( A-och B-final) 400 meter, 1,500 meter, längd och höjdhopp samt diskuskastning. Före tävlingarnas början kommer Herbert Holmlund att instruera nybörjare på området. I sin helhet har Rosvik en stor idrottsdag framför sig.

Friidrottspropagandans tävlingar i Norrfjärden lämnade följande resultat: 400 meter: Lars Holmgren 60.4, Ivan Vedin, 60,8, Karl V. Samuelsson 60,8, Per-Ola Samuelsson 62,0, Rolf Sandkvist 62,0, Rolf Lundman 63,1, Lars Borg 64,8. Höjdhopp: Ivan Vedin 1,52, Per-Ola Samuelsson 1,42, Allan Nyman 1,42 , Karl V Samuelsson 1,37, Lars Holmgren 1,37, Yngve Lundström 1,37. Kulstötning; Lars Holmgren 9,05, Per-Ola Samuelsson 8,70, H. Lundman 8,40. Löpningarna gingo på landsväg.

För 50 år sedan

Sluta mata måsarna uppmanar hälsovårdsnämnden pitebor och sommarturister. Skrattmåsen har på senare år blivit en plåga främst i centrala Piteå samt vid bad- och campingplatserna.

Förlovade: Sture Bergman, Sjulsmark och Anita Eriksson, Boden.

För 25 år sedan

Solveig Larsson har gått i pension efter att ha jobbat drygt 20 år som diakonissa i Pite stadsförsamling. För församlingsborna är hon känd som en glad och trosviss kvinna, vars hjärta klappar extra mycket för missionen.

Älvsbyhus förvärvar A-Trä i Arvidsjaur för en okänd köpeskilling.–Vi har köpt A-trä av konkursförvaltaren och som vanligt handlar vi kontant, säger Bror Vanhaniemi, informationsansvarig på Älvsbyhus.