För 100 år sedan

Läroverksöverstyrelsen har beviljat ämneslärarinnan vid samskolan i Piteå Märta Blomqvist avsked med utgången av innevarande juli månad från hennes befattning vid nämnda läroverk.

För 75 år sedan

Ett allvarligt olyckstillbud inträffade då en 8-årig pojke, son till Nils Bergman från Laduberg på resa från Piteå till Älvsbyn ramlade av tåget, dessbättre utan att ådraga sig några större skador. Gossen, som skulle besöka toaletten, öppnade fel dörr med ovan nämnt resultat. Till all lycka hamnade han på en gräsmatta och påträffades av en banvakt då han kom promenerande på vägen in mot Älvsbyn. Gossens skador inskränkte sig till några mindre blessyrer i huvudet.

Sveriges skeppsklarerare- och skeppsmäklareförening tillstyrket hos kommerskollegium en ansökan från hr Kjell Strandberg, med firma F.G. Berggrens Eftr. Piteå, om auktorisation som skeppsklarerare.

En 12-årig gosse, son till arbetaren Ernst Isaksson, Älvlsbyn råkade under det han hjälpte sin far med vedkapning på något sätt falla och komma med högra foten i kapklingan. Därvid fick han fyra av tårna avsågade. Gossen fördes så fort sig göra lät till lasarettet i Piteå. Därifrån fördes han till Garnisionssjukhuset i Boden där operation av foten företogs. Gossen får givetvis räkna med en längre sjukhusvistelse, Huruvida framtida men av olyckan kommer att följa kan ännu inte sägas.

För 50 år sedan

Sune Öberg, 30 år, son till lappordningsman Erik Öberg, Fjällbonäs, Arvidsjaur, kolliderade med ett besprutningsplan mot en högspänningsledning. Öberg ådrog sig mycket allvarliga skador, men de är inte livshotande uppger man på Halmstads lasarett. Bägge lårbenen och en arm bröts. Därtill ådrog han sig en axelskada och diverse sårskador och blånader. Olyckan inträffade söder om Halmstad.

Roger Rönnberg, 32 år, bördig från Ängesviken, har börjat en fast anställning på Västerbottens-Kurirens redaktion i Umeå. Han kommer närmast från Västernorrlands Allelhanda i Härnösand.

För 25 år sedan

Från Ravenjaur utanför Arvidsjaur till Las Vegas. Efter 30 år i malpåse ska tre gamla ånglok från Inlandsbanan bli stora turistattraktioner i USA.

Älvsbyhus nyanställer 50 personer fram till mitten av februari nästa år. Tidigare i år har 20 personer fått anställning vid företaget.