För 100 år sedan

Annons: Höskörden å Begravningsplatsen ävensom av de delar av N:o 35 i Öjebyn som tillhöra Piteå landsförsamling bortlämnas genom auktion som hålles å stället lördagen den 12 dennes kl 6 e.m. Kommitterade.

En fräck stöld förövades midsommarnatten under folkfesten i Älvsbyn. Arbetaren Emil Vesterlund därstädes hade hängt upp sin regnkappa på ett skrank å Selholmen. Vid fästens slut var den spårlöst försvunnen.

För 75 år sedan

Den s.k. kristiden har på intet sätt inverkat menligt på lärjungarna vid samrealskolan i Piteå, förklarar skolläkaren dr P.H. Söderbaum i sin årsrapport till skolöverstyrelsen. Den personliga hygienen betecknas som god. Bland anmärkningsvärda sjukdomar rapproteras sex fall av scharlatina under läsåret. Sista veckorna av vårterminen började en mässlingsepidemi, som angrep 7 elever. Med stigande lärjungeantal har en icke oväsentligtrångboddhet uppstått vid läroverket, tillägger dr. Söderbaum.

Vid bolagsstämma med Handels ab. Löfgren & Co i Älvsbyn utdelades Kungl. Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj till direktör C.O. Löfgren, den mindre guldmedaljen till kassör Axel Engelmark samt stora silvermedaljer till affärsbiträdet Bengt Lindberg, filialföreståndare Yngve Aldén och affärschefen Erik Zeiwersson. Av dessa ha hrr Löfgren och Engelmark varit i bolagets tjänst sedan dess bildande eller i 42 år, hr Lindberg i 33 år, hr Aldén i 27 år och hr Zeiwersson i 24 år. Medaljerna överlämnades vid en middag efter stämman av styrelsens ordförande häradshövding Rickard Lundgren, Stockholm.

För 50 år sedan

Jordbrukardaghemmet i Långnäs har fåt sin förste manlige "lekpappa". Han heter Ingemar Enström. I år går det drygt 200 barn på jordbrukardaghemmen som finns i åtta olika byar orten.

För 25 år sedan

Nils Poppe, Eva Rydberg, Ronny Eriksson och Jonas Gardell har av stiftelsen Humorfestivalen utsetts till innehavare av 1994 års humorpris, Det gyllene stödet. Prissumman är 10 000 kronor per person.

En 30 år gammal idé håller på att dammas av - en djurpark i Piteå. Då var det Borgarudden som var aktuell för lokaliseringen. Nu vill Centerpartiet förlägga en vid Grans Naturbruksskola. Lantbrukaren Leif Bergström står bakom motionen.