För 100 år sedan

Förlovning har tillkännagivits mellan folkskolläraren Konrad Johansson från Nybyn och fröken Hanna Hällström, dotter till framlidne inspektoren å Rosfors bruk O.A. Hällström och hans maka, född Kilborg. Förlovning har likaledes tillkännagivits emellan faktor Linus Sundlöw, Arvidsjaur, och fröken Svea Lindgren, dotter till bankkamreraren Joh. Lindgren, Arvidsjaur, och hans maka, född Grahn.

På fårmassakern kommer att följa en hundmassaker har bönderna i Pitholm högtidligen lovat, om vederbörande hundägaren ickehålla sina fårrivande älsklingar från bönderna betesmarker. Man har även allmänt skaffat sig skjutvapen i byn för ändamålet. Om alltså en eller annan jakthund försvinner från arenan, kan ägaren lätt tänka sig vilket öde som drabbat det saknade kreaturet. Bäst alltså att hålla hundarna i band.

För att hösten 1918 ha förmalt två kubikfot korn utan förmalningskort dömdes vid tinget i Älvsbyn hemmansägare O.E Berggren i Muskus att böta 50 kr. För att ha samma höst låtit­ gröpa korn vid Älvsby kvarn utan kort och sedan finsiktat det i hemmet för and dömdes hemmansägaren Anders Nyberg i Byn, att böta 50 kr.

För 75 år sedan

Yrkesöverstyrelsen har förordnat ingenjören E.R. Sundström att fortfarande till den 1 juli 1947 vara rektor vid verkstadsskolan i Strömbacka.

Kyrkorådet i Piteå landsförsamling beslutade vid sammanträde enhälligt föreslå kyrkofullmäktige besluta låta installera elektrisk ringning för kyrkan i Öjebyn samt antaga AEG:s anbud å 4.215 kronor, Till detta kommer grävningar för jordkabel mellan kyrkan och klockstapeln samt några stolpar för ledning ned till gravkapellet och nya lager åt klockan. Hela kostnaden beräknas till 5.000 kronor..

För 50 år sedan

Vid centrala yrkesskolan i Skellefteå, 1-års påbyggnadskurs elektriker, industri, har antagits Per-Olov Jonsson, Älvsbyn, Kjell Lundström, Arvidsjaur och Kenneth Marklund, Munksund.

Tornväxthuset i Öjebyn ser ut att ha blivit ett fiasko. Hushållningssällskapet, som drivit anläggningen anser sig nu inte ha personal eller ekonomiska resurser att driva tornväxthuset. 800.000 kronor har lags ned i tornexperimentet.

För 25 år sedan

328 släktingar samlades till Sveriges största kusinträff i Vidsel, ättlingar till Johan August Lundgren och hans hustru Anna Lovisa.