För 100 år sedan

Norrbottens-Allehanda innehåller i sitt sista numer en notis om att vårlöken (Gagea minima) av en botanist hittats på Strömnäs. Växten ifråga är emellertid mer än ett decennium gammal i Piteåtrakten, ity att den redan 1905 av framlidne E.A. Marklund hittades i en plantering i Öjebyn, där den fortfarande finnes och även förökat sig ansenligt. Det är med fullkomlig visshet på något sätt införd på båda ställena, den saknar hemortsrätt så nordligt i vårt land.

Ordinarie bolagsstämma med Piteå-Tidningens Aktiebolag hölls härstädes under redaktör S. Salomonssons ordförandeskap. Sedan stämman beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 1918 års förvaltning återvalds till ledamöter i styrelsen hemmansägarna Brynolf Sjöberg i Pitholm, A.F. Bergman Långnäs och J.A. Karlsson i Lillpite samt fiskaren O.F. Björklund i Kopparnäs samt nyvaldes kommunalnämndsordf. F.O. Wiklund i Öjebyn. Till styrelsesuppleanter återvaldes hemmansägare Karl Olofsson i Öjebyn och tryckeriförståndaren Ruben Hedqvist i Piteå. Revisorer blev stadskassör Emil Lönnberg i Piteå och handelsföreståndaren Arvid Lundkvist i Kopparnäs med mekaniker J.E. Sandström i Piteå och hemmansägare Karl Asplund i Hortlax som suppleanter. Stämman beslöt att icke företaga någon kontant vinstutdelning, men skulle kapitalbehållningen fonderas genom ny aktieemission. Resten av behållningen avsättes till en dispositionsfond.

För 75 år sedan

Enär någon arbetslöshetskommitté icke varit i verksamhet i Arjeplog under de senaste åren och det kan befaras att arbetslösheten kommer att uppstå på grund av att några nämnvärda vägbyggen icke kommer att igångsättas under instundande sommar beslöt Arjeplogs kommunalfullmäktige tillsätta en dylik kommitté. Till ledamöter i kommittén, vars ordf. och v. ordf. tillsättes av länsstyrelsen, valdes A. Brodersson, Hällnäs, Fritz Fjellström, Arjeplog, Herbert Lestander, Laisvallby, Alex. Lundström, Långviken. Suppleanter; O. Öberg, Norra Bergnäs, Sig, Holmqvist, Arjeplog, Emil Wallström, Båtsjaur och V. Renström, Slagnäs.

För 50 år sedan

Konservator Fridtiof Erichson har fått tillstånd av riksantikvarieämbetet att konservera altartavlan i Rönnskärs kapell.

För 25 år sedan

Vanja Lövgren, Arnemark, har de senaste åtta månaderna arbetat med att dokumentera kvinnors liv och arbete i Pitebygden.