Ur vårt arkiv

6 juni 2019 06:00

För 100 år sedan

Studentexamen avlades den 27 och 28 maj vid Uppsala privatgymnasium av Elsa Steckzén från Piteå och Ester Berglund från Ängesviken.

Prästexamen avlades inför Uppsala domkapitel av bl.a. teol kand J.M. Björnegård, K.H. Elde och K. Wiinika, norrl., vilka prästvigdes på söndagen.

Lysning har avkunnadesi Piteå stads kyrka mellan ritaren vid Statens järnvägsbyggnader i Haparanda Gunnar Söderholm och fröken Anna Bäckström, dotter till styrmannen C.J. Bäckström, Piteå, och hans maka, född Haara. Lysning avkunnades i Älvsby kyrka mellan bondesonen Oskar Lindgren, Byn, och fröken Anna Albertina Vesterlund från Bergsviken, Hortlax församling.

70 år fyllde den 29 maj änkan Erika Karlsson i Svensbyn, Såsom ett bevis på att den gamla fortfarande är rask och kry må nämnas att hon vid senaste tröskningen hjälpte till samt förrättar de dagliga sysslorna i ett vanligt bondhem. Heder åt en sådan åldring.

För 75 år sedan

I skrivelse till skolöverstyrelsen har byamän vid allmänna landsvägen Arjeplog-Arvidsjaur protesterat mot skolstyrelsens i Arjeplog beslut att bygga skolhuset i Radnejaur 1 km. från allmän landsvägen. Byamännen yrka att ärendet återförvisas till skosltyrelsen för ny behandling. Skolstyrelsen beslutade ursprungligen att skolan skulle byggas vid vägskälet till byn Radnejaur på en av kronojägaren Johan Degermark, Myrheden, upplåten tomt, men detta beslut kunde ej godkännas av folkskoleinspektören, som förklarade att om detta vidhölles kunde statsbidrag ej påräknas. På grund härav beslutade skolstyrelsen att uppföra skolhuset på en av hemmansägaren E. Nilsson, Radnejaur, erbjuden tomt. Byamännen hemställa att " om möjligt skolinspektörens dikterade beslut undanröjes och skolan bygges enligt skolstyrelsens majoritets och även majoriteten av de av skolan berörda åsikt".

För 50 år sedan

I septemeber bjuder Martin Strand alla sina anställda vid Strands glass på semester på Mallorca. Det är så att säga en kompensation för att personalen uppskjuter sina semestrar,, berättar Martin Strand. Personmalen åker i två omgångar med ett hyrt plan.

För 25 år sedan

Sjukhuset i Piteå har fått ta emot en summa pengar av paret Bengt och Irma Larsson. Donatorerna vill att pengarna skall gå till den nyöppnade öron/näsa/hals-kliniken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!