Ur vårt arkiv

5 juni 2019 06:00

För 100 år sedan

Annons: Tegelbruksarbetare. Å tegeltillverkningsarbete längsta möjliga tid instundande sommar infordras anbud av arbetare fria från jordbruk i grupper om 5 man för lerupptagning, lastning och matjordsavtagning, 1 för upphalning, 1 sumpning, 1 avkörning, 1 avlyftning, 4 kärrning, 2 bortsättning, 1 portmurning och rengöring av ugn, 4 sättning och uttagning, jämte lastning. Allt per 1,000 slagna och sättbara råtegel. Matjordsavtagning per kvm, 2 man för bränning per månad. 1 helst äldre man för panneldning och maskinskötsel, per dag. Endast pålitliga i fullgörande av åtagna yrken utan prisförändring godkännes. Till upplysning meddelas tillverkning per dag brukar vara 10 och 14 tusen. Granskning och delgivning förbehålles av Älvsby Tegelbruks AB, adr, Korsträsk.

Den första laxen för säsongen här i Piteå har förts i handeln, den vägde 11,2 kg och betingade ett pris av 7 kr/kg.

För 75 år sedan

Vid Sunderby folkhögskola har kursavslutning ägt rum. Inalles 95 elever ha bevistat kursen. Statsunderstöd har utgått till bl.a. Valborg Johansson, Arjeplog, Kerstin Jonsson, Vitberget, Maj Lindgren, Håkansö, Börje Danielsson, Bölebyn, Allan Holmbom, Koler, Alllan Södermark, Arjeplog, Elsa Utterström, Piteå, Sixten Grankvist, Gråträsk, Elof Markström, Altersbruk.

Byggnadstillstånd har sökts av Evert Nyström, Sjulsmark för ett bostadsbygge i kvarteret Oden i Norrfjärden för en beräknad kostnad av 65,000 kr.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos regeringen att Älvsby skoldistrikt medges rätt att med bidrag av statsmedel uppföra en ny skolbyggnad i Vistbäcken. Den totala byggnadskostnaden beräknas till 120,000 kr. Undervisningen vid Vistbäckens skola måste nu bedrivas i förhyrda, lämpliga lokaler, vilka av folkskolinspektören betecknas såsom rent av hälsovårdliga.

För 50 år sedan

Strands glass i Piteå nyanställer. Personalstyrkan har utökats med 16 personer till 65. –Vi räknar med en ytterligare försäljningsökning på 150 procent de närmsta tre åren, säger direktör Martin Strand som ser optimistiskt på framtiden.

För 25 år sedan

Lägg ner sågverket i Lövholmen och satsa resurserna i Arvidsjaur, föreslår folkpartisten Roland Danielsson, Glommersträsk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!