För 100 år sedan

Kyrkostämma med Hortlax församling hölls i fredags varvid antogos till ord. lärarinnor fröken Ellen Brännström för Höglandsnäs småskola och fröken Teresia Eriksson för Bergsviks småskola. De båda lärarinnekrafterna ha förut tjänstgjort vid nämnda skolor med anställning tills vidare.

I handelsregistret hos länsstyrelsen ha följande anmälningar inkommit, av Johan Halfdan Jonsson, med hemvist i Öjebyn, Piteå socken, att han ämnade under firman Halfdan Jonsson idka handel inom Piteå socken med huvudkontor i Öjebyn, av August Fredrik Öberg, med hemvist i Roknäs, Piteå socken, att han ämnade under firma A.F. Öberg idka handel därstädes.

Realskoleexamen har avlagts vid härvarande samskola. Alla abiturienter godändes nämligen: Göta Norberg, Olga Eriksson, Selma Lövgren, Elof Enström, Erik Nordkvist, Yngve Vikström, Karl Forssén, Kurt Sundström och Knut Johansson.

För 75 år sedan

Hovrätten för övre Norrland har nu meddelat utslag på de besvär som chauffören Martin Granström i Piteå anfört över Piteå och Älvsbyn häradsrätts beslut att döma Granström till böter för olaga parkering. Granström hade, enligt häradsrättens utslag, i strid mot gällande trafikföreskrifter parkerat en honom tillhörig i yrkesmässig trafik godkänd bil på Sundsgatan,.Hovrätten anser emellertid att det måste antagas att den plats där Granström haft sin bil parkerad behövs såsom stationsplats för personbilar i yrkesmässig trafik och prövar därför rättvist att, med ändring av häradsrättens utslag, ogilla åtalet mot Granström. Svarandens talan har förts av stadsexekutor F. Käckman.

För 50 år sedan

Norrfjärdens hembygdsförening har hållit årsmöte i sin egen hembygdsgård, Ottergården. I tur att avgå ur styrelsen var Bertil Nyman samt Svea Nording och Gotton Lundgren. Alla tre återvaldes. Axel Bogren nvyaldes som sjätte ledamot. De övriga som ej stod under omval var Göthe Holmqvist och Gösta Lindgren. Den sjunde ledamoten utses av staden. Suppleanter blev Åke Holmgren, Nore Lundmark och Salomon Viklund samt Beda Berglund, Margit Nyman och Signe-Maria Hedlund.

För 25 år sedan

Hélène Goudin (s), Piteå, valdes in i Nej till EU-styrelsen vid kongressen i Lund.