Norrfjärden PRO-Norrfjärden hade den 21 augusti bjudit in medlemmar till surströmningkalas på folkets hus i Norrfjärden.Ett 90-tal hade hörsammat kallelsen, ordförande Anders Berg öppnade mötet med att hälsa alla välkommen samt presenterade inbjudna gäster.

Den förste gästen var ordföranden för Pitebygdenssläktforskarförening Jan-Olof Johansson som berättade om föreningens verksamhet hur man kan börja lite lätt, för att senare utnyttja den teknik som finns.

Efter honom presenterades en bok om Lakafors-Pålmarksbygdernas historia i ett vackert häfte som fanns för intresserade att köpa. Knut Holmqvist presenterade sin bok om uppväxten i Backträsk, en mycket intressant och fängslande berättelse om livet på landet på 30–40-talet. Den boken fanns till försäljning för intresserade.

Nu var det dags för musikunderhållning med Enar Hjukström och hans ypperliga hantering av ett dragspel, det blev allsång till toner av bland annat Rosa på bal med flera kända melodier som publiken hängde med på och stämningen steg i lokalen.

Nu började den ljuva doft från köket som gjorde oss påminda om läckerheterna som snart var framdukat och det bjöds till bords.

Efter maten så informerade ordförande om kommande aktiviteter med trivselträffar och kommande möten i föreningens regi. Så kom kaffet med kaka och den traditionella lotteridragningen hade sin början med många fina vinster från ett dingnat vinstbord. Ordförande tackade festkommiten för ett fint och bra genomfört arrangemang, gästerna samt alla andra och avslutade mötet, samt önskade alla en trevlig fortsatt höst.