SPF Åkerbäret fick en hjärtstartare

16 september 2019 10:57

Kjell Eriksson från Hjärt Lung-föreningen i Luleå överlämnade en hjärtstartare till ordförande Inga-Britt Brännvall från SPF Åkerbäret Luleå som också framför ett tack till Luleå Lions. I samband med medlemsmötet informerades även om att cirka 1 800 000 svenskar har hjärt-kärlsjukdom och att Norrbotten enligt Socialstyrelsen har högst dödlighet i akuta hjärtinfarkter.

Ungefär 10 000 personer drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Får den drabbade hjärt-lungräddning samt en stöt av en hjärtstatare inom tre minuter ökar chansen till överlevnad med hela 75 procent.

Karl Petersen deltog i mötet och berättade om sin bok Malmudden, Folkhemmet i Luleå. Det var för sjuttio år sedan som stadsfullmäktige i Luleå beslutade att bilda stiftelsen Malmudden, detta för att komma till rätta med den stora bostadsbrist och trångboddhet som rådde på den tiden. Det nya järnverket behövde arbetskraft och Luleå växte. I tidningsartiklar från den tiden kan man läsa att folk trängde ihop sig i de bostäder som fanns.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Eriksson SPF Åkerbäret Luleå