Skönsång på Piteå Röda korskrets kretsstämma

Ett 70-tal personer hade hörsammat inbjudan till Kyrkcenter i Piteå. Ordförande Ulla-Britt Boström inledde genom att hälsa alla välkomna och därefter serverades kaffe och hembakt.

18 mars 2020 12:00

Efter kaffet var det dags för en fin musikalisk upplevelse med underhållaren Patrik Öhlund. Till årsmötesförhandlingarna valdes Sven-Ivar Lidström som mötesordförande och Lennart Jonsson som sekreterare.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Även verksamhetsplan och budget för år 2020

presenterades. Röda korset, Piteåkretsen, visar en mycket god ekonomi.

Som ordförande för två år återvaldes Ulla-Britt Boström och som ordinarie styrelseledamöter, Maj-Lene Wikberg,Ingegerd Olsson, Sture Oscarsson, Britt-Louise Nyman, Karin Stenvall och Thomas Carnerud. Revisorer: Leena Holmström och Helen Englund. Revisorsersättare: Ulla-Britt Risberg.

Efter årsmötets förhandlingar fortsatte dagen med avtackningar av avgående ledamöter, revisorer och valberedning.

Kretsstämman avslutades med dragning av lotterivinster.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!