Läsarbilden Samekultur – Fatmomakke, samernas kyrkstad.↔Foto: Gerd Nilsson