MINNESORD Folke Hedkvist

En av Öjeby idrottförenings stora idrottsledare har lämnat oss.

Mitt i sommaren nåddes vi av beskedet att en av Öjeby idrottförenings stora och viktiga ledare Folke Hedkvist har lämnat oss.

Folkes insatser och betydelse för Öjeby idrottförening går inte att värdera. Hans engagemang och passion för föreningen, speciellt hockeyn, har varit enormt.

Folke har under i sitt långa engagemang i ÖIF varit, hockeyledare och suttit i hockeysektionen så mycket av det vi i dag ser som självklarheter har Folke varit med om att bygga upp. Folke var inte bara en ledare av stora mått utan han brann verkligen för ÖIF och det är många som, tack vare Folkes engagemang, fått lära sig åka skridskor och spela hockey på Björklundas hockeyplaner.

Men oavsett vad Folke har hållit på med har han alltid värnat om allas rätt till att vara med och en tro på värdet av lagidrott. Alltid stöttande och berömmande och glad för andras framgång och vad vi som kommit efter honom har uppnått.

En sann Öifare som saknas oss. Folkes engagemang i klubben fortsatte även efter hans aktiva karriär genom att han alltid har kommit på års- och höstmöten, intresserad av vad som händer i klubben och delande med sig av sina egna erfarenheter som idrotts/föreningsmänniska.

Vi sörjer en sann ÖIF;are, en vän, en idrottsledare, en förebild och vi sänder våra tankar till hans familj!