Med tiden glesnade kontakterna för att i stort sett upphöra. En av ättlingarna i Kanada, Charlene Edwards, tog sig för en tid sedan an uppgiften att spåra släkten i Sverige och knyta nya kontakter, vilket resulterade i en släktträff i Ottergården.

En träff som troligen kommer att följas upp av en än större träff år 2021, även den förlagd till hembygden.

.

Redan har omkring 90 ättlingar till Lundmans i Kanada visat intresse att resa över till Sverige 2021, berättar Charlene Edwards.

Vid träffen i Ottergården, som föregicks av besök runt om i bygden och en middag, berättade Jan Lundquist, ordförande i hembygdsföreningen, om emigrationen från Norrfjärdenområdet och särskilt med anknytning till släkten Lundman.