Intressanta föreläsare på Hjärtlung-mötet

Ordförande Anita Berglund öppnade mötet med att hälsa ett 100-tal medlemmar, som mött upp, varmt välkomna.

8 oktober 2019 13:28

Ett särskilt varmt välkommen önskades till mötets två föreläsare Katarina Lindgren, läkare Sunderby sjukhus samt Lawe Söderholm, förtattare.

Organdonation räddar liv - Katarina Lindgren, narkosläkare vid både Sunderby och Piteå sjukhus hälsas upp för att föreläsa om ”organdonation som är viktigt då det räddar liv”.

Alla kan bli donatorer om man inte har risk för någon överföring av smitta/sjukdom. Åldern har ingen betydelse för det är ju även äldre människor som behöver transplantation. Varje dag är det ca 800 personer i Sverige som väntar på att få en transplantation. En organdonator kan rädda livet på upp till 8 personer. Inom Sverige görs 160 till 180 donationer per år. I Norrbotten är målet att ha 5-6 donationer per år men det är svårt att nå upp till detta utan ett normalt år är det 2-3 donationer som görs. Katarina uppmanar till att man ska fylla i donatonskort ”Gör Din vilja känd” och anmäla sig till donationsregistret.

Efter kaffestunden så var det dags att hälsa Lawe Söderholm att ta plats på scenen för att berätta om sin bok ”Fader okänd” som handlar om hans mamma. Lawe börjar med att berätta lite om sitt egna liv, som han anser att har varierats på både gott och ont. Hans skolgång var inte så bra då, som han själv säger, var både dyslektiker och vänsterhänt. Han började arbeta som skogsarbetare men efter en tid började han läsa och blev egen företagare inom byggbranschen. Vid 30 års ålder blev han sjuk och då flyttade han med familjen upp till Vidsel. Lawe började skriva böcker och släktforska och kom att prata med sin mamma Märta om att hon hade en ”Fader okänd” och skrev en roman om hennes liv.

Vid 13 års ålder blev hon anställd som ”piga” hos en änkeman med 4 söner. Efter något år blev hon anställd på ett café i några år till dess hon gifte sig. Hon och hennes man började driva en egen cafékiosk på busstationen som de utökade eftersom. Hon öppnade även en restaurang och sålde kläder och mattor i en hembutik. Hon var tvungen att sluta med det när hon blev hjärtsjuk.

En föreningsinformation, som var utdelad, gicks igenom och ordföranden informerade om alla rubriker som var inskrivet där bl a om friskvårdsaktiviteter, HLR, hälsosamtal, från Region Norrbotten, möte med Piteå kommun och så vidare. Mötet avslutas med dragning på de lotter som sålts under kvällen där vinsterna skänkts av medlemmarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lilian Sjöström