Gösta Eriksson prisades av Naturskyddsföreningen

Gösta Eriksson, Boden, har tilldelats Naturskyddsföreningen i Norrbottens naturskyddspris. Han får det för sitt arbete under många år med Bodens skördefest och miljödagar.

13 mars 2020 20:00

Priset delades ut vid Naturskyddsföreningens länsstämma på Kalix folkhögskola.

Bodens skördefest och miljödagar i augusti är Norrbottens största årligen återkommande arrangemang med miljö i centrum. Gösta Eriksson tog initiativet och var den drivande kraften under ett 20-tal år. ”En storslagen miljögärning” heter det i Naturskyddsföreningens motivering.

Naturskyddsföreningen har över 3 500 medlemmar i Norrbotten och verksamhet i nästan alla kommuner. Länsstämman i Kalix samlade ett 40-tal personer.

En heldag var vikt för föreläsningar på temat vatten. Glenn Douglas från Sportfiskarna berättade entusiastiskt om laxens återkomst till de norrbottniska älvarna. Linnea Bergendahl från länsstyrelsen föreläste om undervattensmiljön längs kusten. Andreas Skarmyr och Mia Svedäng från Naturskyddsföreningens rikskansli spred kunskap om våtmarkernas betydelse.

Våtmarkernas viktiga roll är okänd av de flesta. De är livsmiljöer för många hotade arter, de renar naturen från gifter, skyddar mot torka och översvämningar och lagrar enorma mängder kol. Tyvärr har många våtmarker försvunnit eller är starkt påverkade av utdikningar. Det gör att våtmarker idag släpper ut väldigt mycket växthusgaser.

Stämman antog ett uttalande med krav på kraftfulla åtgärder för att restaurera våtmarker, inte minst för klimatets skull.

Till ny ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbotten valdes Marcus Lidström, Piteå. Övriga i styrelsen är Henrik Blom, Kalix, Nina Pettersson, Boden, Kristina Berglund, Boden, Maj Aspebo, Koskullskulle, Johan Lindqvist, Sangis, Kjell-Arne Johansson, Luleå, Maria Juin, Piteå, och Björn Lundqvist, Kiruna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Johansson