Glöm inte dina medmänniskor

12 september 2019 11:00

13e söndagen eftr. trefaldighet. Tema: Medmänniskan

Matteusevangeliet 5:38–48

Texten från Matteusevangeliet 5 är hämtad från den så kallade Bergspredikan i bibeln. Den sträcker sig från kapitel 5 till 7 i Matteusevangeliet och handlar om hur Jesus undervisar sina lärjungar och andra som kommit för att lyssna, på ett berg vid Galileiska sjön. I den finns det mycket intressant att läsa och ta till sig. Den kan beskrivas som en sammanfattning av kärnan i Jesu lära.

Ordet medmänniska, som helgens texter handlar om, finns bara i tre bibelord i bibeln och där står det: ” Lär känna dina medmänniskor så noga du kan, och rådgör sedan med dem som är visa” ”Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.” Den tredje texten handlar om hur dömande vi kan vara mot varandra, våra medmänniskor, tills vi själva råkar ut för något och behöver nåd.

I vårt land i dag är det inte många som lider brist på det nödvändigast, det elementära, som mat, kläder och någonstans att bo, vårt fysiska välbefinnande. Däremot finns det ett stort behov när det gäller vårt psykiska välbefinnande, hur vi känner oss i själ och hjärta.

Den individualistiska utvecklingen har vuxit fram lite grand på bekostnad av det kollektiva tankesättet. Individualism är bra, att vi stärks och blir självständiga människor, men det får inte bli på bekostnad av att vi glömmer varandra och blir kalla mot vår omgivning och våra medmänniskor. Hur starka och självständiga vi än försöker att bli, hjälper det inte om vi inte, när vi speglar oss i vår medmänniska, finner bekräftelse och kärlek.

Jesus går så långt att han säger:” Allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni göra för dom”. Det finns en välsignelse att få ta emot i detta. Det du önskar dig är ofta det andra också önskar sig och som vi kan ge till varandra som en kärlekshandling.

Vår önskan att bli sedd för den vi är, vår längtan efter att någon lyssnar på oss och vi får lyssna till andra, ge varandra tid, är avgörande för vårt välbefinnande.

Ensam är inte starkast, tillsammans är vi starkare, att möte våra egna och samhällets utmaningar.

Präst i Piteå församling

Tankar inför helgen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helén Johansson