Läsarbild Flyttfåglar. Nu samlas de, flyger ovan husen, nu drar de söderut.↔Foto: Kerstin Bogren