Examina

12 juni 2019 12:08

Ekonomie kandidat

Erik Lennahl, bördig från Älvsbyn, har avlagt ekonomie kandidatexamen i Business & Economics med inriktning mot företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.

EXAMINA

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!