Ekonomie kandidat

Erik Lennahl, bördig från Älvsbyn, har avlagt ekonomie kandidatexamen i Business & Economics med inriktning mot företagsledning vid Handelshögskolan i Stockholm.