Endagsresa för PRO-arna

Infjärdens PRO-förening gjorde en dagsutflykt den 25 september. Ett 35-tal av våra medlemmar deltog på resan som företogs med egna bilar.

1 oktober 2019 10:59

Vi började på vattenverket i Degeränget där vi togs emot och informerades av driftsledare Anders Lundgren.

Han berättade att det fanns sju anställda i driften med dygnet-runt-jour. Gamla verket byggdes 1955 och är fortfarande i drift och används nu för leverans av vatten till SCA. Totalt produceras 24 000 kubikmeter vatten/dygn.

1988 blev det livsmedelskrav på vatten. Vattnet i älven har ett PH-värde på 6,8 men genom rening och olika tillsatser blir PH 8,2 ut i ledningsnätet. Många frågor i samband med fikat som vi bjöds på.

Efter lunch på Munksundsgården fortsatte vi till SCAs pappersbruk där vi togs emot av Lena Ökvist och Jokke Myrestam, båda skiftgående operatörer som jobbar i driften. Vi delades in i grupper och den ena tog Lena hand om och visade bland annat en film om verksamheten. SCA Munksund tillhör pappersavdelningen av SCA och har 300 anställda, medelåldern är 45 år och numera är även 13 procent kvinnor.

Hela trädet tas tillvara, 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige till hör SCA och cirka 2 miljoner hektar brukas. En del av virket köps in utifrån.

I barrkokare får man fram kraftliner. I lövkokare som ger det vita pappret, ett våtstarkt papper, som tillverkas och som SCA är de enda i Europa som tillverkar. Talloljan säljs till Sunpine. Jokke Myrestam tog hand om rundvandringen utomhus och inne i fabriken Väldigt informativt av både Lena och Jokke som verkade båda trivas på sitt jobb. Även här en del frågor i samband med fikastunden.

En bra dag som uppskattades mycket av de närvarande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Carlsson