Historia Fabriksstart 1928. Fotot är taget vid starten av SCA:s massafabrik i Munksund 1928, berättar dess ägare Lennart Lindfors Marklund, vars far är nummer nio (med skärmmössa). Det var 28 arbetare. Stående; E Lundström, K Ceder, O Karlsson, S Lundgren, K Öhman, B Löfstrand, N Hedkvist, Lidström, S Marklund, J Nilsson, S Lindström, Å Linell, H Hedenström, B Lindberg, A Lundholm, H Pettersson, F Olovsson. Sittande; okänd, okänd, O Wiklund, H Larsson, R Björck, F Nilsson, E Lundberg, J Ökvist, G Lidman och V Lundström.